Новини

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2017

На 11 май 2017 г., в 11 ч., в гр. София, бул. “Климент Охридски” № 8, в ЦВТ на ХТМУ, сграда Б, Зала №39 се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел БГ Н2 ОБЩЕСТВО.

За председател на събранието бе избран проф. дтн Цвети Цветков Изпълнителен директор на Сдружението, а за секретар-протоколист бе избран проф. дхн Асен Гиргинов.

На събранието беше приет отчета за дейността на сдружението за 2016 г., представен от Председателят на БГ Н2 Общество, академик Александър Попов.

Беше приет и финансовия отчет на сдружението за 2016 г. представен от главния счетоводител г-жа Д. Димитрова.

Протокол от заседанието на Общото събрание.

Обява за конкурс за главен асистент

Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по:

  • Научна област: 4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА,
  • Професионално направление: 4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ,
  • Научна специалност: 01.05.14 „ЕЛЕКТРОХИМИЯ (вкл. ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОКА)”.

Конкурсната позиция е обявена за да послужи на академичните нужди на Институт по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ към СНЦ „Българско водородно общество“ и е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането на ЗРАСРБ. Кандидатите могат да подават документи за участие на адреса на СНЦ „Българско водородно общество“ със седалище:

  • гр. София, бул. ”Климент Охридски” №: 8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, стая №: 9,
  • пощаенски адрес: София 1164, пощенска кутия №: 92,
  • тел.: (00359 2) 81 63 428; 81 63 429; 81 63 430.

(Обнародван в Държавен Вестник, Брой 8, 23.01.2018 г.)

Tagged

Нови книги 2017 г.

По случай 15-годишнината на БГ Н2 Общество беше отпечатана, от издателството на Дружеството, монографията

„ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА, ХИБРИДНИ СИСТЕМИ И ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

600 стр. (автори Цвети Цветков и Богдан Цветков).

Книгата е на разположение в офиса на Обществото: София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), сграда Б, №9, 39 и 41. 

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) спечели проект за оборудване на научно- приложни лаборатории

photo_18844

БГ Н2 Общество започна изпълнението на проект “Укрепване и развитие на капацитета на Българското водородно общество за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспесяващите технологии”. Проектът е с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Целта на проекта е да се укрепи и развие капацитета на между-университетския изследователски център Българско водородно общество за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност. Финансирането е насочено  към обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания в иновативната област еко и енерго-спестяващи технологии.

В новосъздадения Институт по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА”, към БГ Н2 Общество, се предвижда оборудването на четири нови лаборатории: „Технология на горивните елементи и енергийна ефективност”, „Електролиза и фотоелектролиза”, Неконвенционални водородни технологии” и „Учебно-квалификационна лаборатория-водородни технологии”.

Институтът по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” ще изпълнява  Националната програма „Водородни технологии-водородна енергетика”, като целта на всички дейности по проекта е създаването на благоприятни условия за развитието на нови иновативни предприятия и ускорено комерсиализиране на водородните технологии в Република България.

Tagged ,

General Motors и Honda ще разработват заедно водородни горивни клетки.

Honda Целта на двете компании е да се намалят технологичните разходи

Ново сътрудничество в автомобилния сектор ще започнат General Motors (GM) и Honda Motor Co. Двете компании съвместно ще разработват водородни горивни клетки през следващите седем години. Обменът на ноу-хау ще помогне за намаляването на технологичните разходи и се прави с основна цел отговаряне на засилените глобални изисквания за намаляване на вредните емисии.

Съединението прави бизнеса

Представители на двете компании коментират пред Reuters, че взаимната им работа ще бъде съсредоточена и върху изграждането на инфраструктурата, необходима за зареждане на автомобили на водород. В сегашния си вид тя е скъпоструваща и е една от причините този вид леки коли да не са толкова атрактивни. “General Motors гледа на водорода като на една от възможните алтернативи, която да намали глобалната зависимост от петрола”, коментира Стив Гирски, заместник-председател на GM.

Автомобилите на водород имат по-висока себестойност от колите на ток, но представляват интерес за големите компании в бранша, които имат ресурса и необходимото ноу-хау за разработката им. Предимствата пред електромобилите не са малко. С едно зареждане автомобилите на водород се движат до пет пъти по-дълго и не се зареждат средно осем часа. Honda има опит в сектора. Японската компания е разработила единия от само двата модела автомобили на водород в САЩ – Honda FCX Clarity. Съвместната работа с General Motors се очаква да даде първите си резултати през 2015 г.

Проблемите 

Една от причините автомобилите на водород да не са толкова масови e високата цена на платината, необходима за протичането на химическата реакция в двигателя. Така също липсата на достатъчно водородни станции прави автомобилите на водород неконкурентни на конвенционалните леки коли. GM и Honda ще работят съвместно и в тази насока, като основната им цел ще е разработването на по-евтини компоненти за станциите.

Обменът на ноу-хау не е ново явление в автомобилния бранш. Toyota Motor Corp и BMW AG също разработват технология за по-достъпни автомобили на водород. Съвместната работа на Daimler AG, Ford  и Nissan пък ще е съсредоточена изцяло върху изграждането на по-евтини водородни станции. Значими резултати от обединените усилия обаче се очакват едва към края на десетилетието.

Tagged

Hyundai ще започне масово производство ix35 Fuel Cell Electric Vehicle

2HH0201
На 26 февруари 2012 г. в производстевения си цех в Услан, Hyundai представи първия бял модел автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Компанията е първия производител, който ще започне масово производство на поточна линия на автомобил с нулеви емисий, задвижван с водород, предназначен за бизнес нуждите.

„С модела си с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV), Hyundai води пътя към бъдеще на нулеви нулеви емисии“, каза вице президента на компанията, Еок Джо Ким. „Модела с водородни горивни клетки  ix35 е най- екологичният автомобил в индустрията и доказва, че водородните технологиии с горивни клетки прилагани в ежедневието не са химера.

Автомобилът с водородни горивни клетки ще бъде един от 17те поръчани за бизнес нужди превозни средства в Копенхаген, Дания и Сконе, Швеция. В рамките на инициативата за изчистване на въглеродните емисии до 2025г., общината на Копенхаген, ще бъде снабдена с петнадесет автомобила с водородни горивни клетки ix35 за нуждите на бизнеса. Два автомобила от същия модел ще бъдат предоставени на Сконе, Швеция.

Копенхаген е пертньор на учредения с подкрепата на ЕС проект „Водороден автомобилен транспорт в Европейскитете градове“ (HyTEC), чиято цел е създаването на две големи центъра за хибридни коли в Лондон и Копенхаген. И двата града са взели политически решения да бъдат от първите приложили водородните технологии и ще работят съвместно в пан- европейското партньорство, за осъществяването на този план.

Хюндай възнамерява до 2015г. да изработи 1 000 автомобила с водородни горивни клетки с цел отдаване под наем на публичния и частния бизнес, основно в Европа. В тези страни, ЕС създаде водородна пътна карта и инициира изграждането на водородни станции.

След 2015 г. с намалени разходи за изработка и разработена инфраструктура от водородни станции, Hyundai ще започне производството на автомобили с водородни горивни клетки за потребителски нужди.

Моделът ix35 с водородни горивни клетки е с производителност подобна на конвенционалния такъв и позволява бързо презареждане. Колата е регистрирала повече от два милиона навъртяни мили в пътни условия в Европа, САЩ и Кореа.

През януари 2013г., автомобилът ix35 спечели престижната награда FuturAuto, на моторното шоу в Брюксел, като първият автомобил на водородни горивни клетки ще бъде показан на авто изложението в Женева настоящата година.

Tagged

Водороден Hyundai ix35

Корейският автомобилостроител Hyundai Motor Company е готов с разработката на поредното поколение автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Возилото е оборудвано със 100-киловатова система с горивни клетки и два резервоара за водород (700МВ/5,6кг).

Водородният автомобил е практичен, колкото познатите бензинови возила, заявяват от корейската компания. Тестовете показват разход на гориво от 3,23л/100км, който гарантира пробег от около 650 километра с едно зареждане (толкова, колкото обикновен бензинов автомобил), а двигателят може да бъде задействан дори при температура -25°С, уточняват те.

Автомобилът е конструиран с 95% корейски части, а пробегът му с едно зареждане е с 55% по-висок, отколкото този на второто поколение автомобил с водородни горивни клетки на Hyundai – Tucson FCEV (370 км).

До момента водородната програма на Hyundai е калкулирала над 2 милиона километра. Тестовете ще продължат поне още няколко години – до 2015, когато трябва да се появи продуктовата версия на Hyundai ix35 FCEV.

Tagged

Софийски електрохимични дни 2012

Софийски електрохимични дни 2012

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) беше съорганизатор на Четвъртата национална конференция с международно участиеСофийски  електрохимични дни”, която се проведе от 10 до 13 декември 2012 г. в Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” (ИЕЕС-БАН).

Министърът на Икономиката, енергетиката и туризма г-н Делян Добрев откри юбилейната изложба „Пет десетилетия върхови постижения („Five Decades of Excellence”) по случай 45 години от основаването на Института по електрохимия и енергийни системи и 90 години от рождението на Академик Евгени Будевски.

На официалното откриване присъстваха акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН, акад. Александър Попов – Председател на УС на БГ Н2 Общество и на Научния съвет на ИЕЕС-БАН, проф. д-р Любен Тотев – Ректор на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски”, проф. дхн Дария Владикова – Директор на  ИЕЕС-БАН, проф. дхн Весела Цакова – Директор на Института по физикохимия – БАН, проф. дхн Здравко Стойнов – Председател на Българското електрохимично дружество и на Бизнес съвета на БГ Н2 Общество, д-р Константин Тренчев – Президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа”, проф. д-р Франо Барбир – Президент на Хърватската водородна асоциация, проф. д-р Перица Паунович – Президент на Македонската водородна асоциация, проф. дтн Цвети Цветков – Изпълнителен директор на БГ Н2 Общество, проф. д-р Александър Димитров – Декан на Химикотехнологичния факултет на Университета в Скопие, Македония и други видни представители на електрохимичната наука.

В конференцията участваха над 80 български и 20 чуждестранни учени, както и фирми, работещи в областта на приложната електрохимия и електрохимична апаратура. В изложбата участва с действащ модел на изобретение в областта на водородните технологии, в съавторство с инж. Борислав Борисов и д-р Константин Тренчев.

Конференцията завърши с коктейл, по време на който бяха връчени плакети и грамоти на учени допринесли за развитието на ИЕЕС-БАН. На тържеството присъства и съпругата на Академик Евгени Будевски – Лили Будевска.

Разгледайте брошурата: [book id='1' /]

Фотогалерия от събитието:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 г.

Сдружение Българско
водородно общество (
БГ Н2
Общество
) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено
внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и
адаптирането им в образователната система.
БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от
Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и
металургичен университет  и Българската академия на науките.
.

 

ядрената енергетика” и „Технология на горивните елементи”.  (Приложение

7).

 

Към научната дейност на БГ Н2 Общество могат да бъде отчетено участието на членове на БГ

Н2 Общество в редица конференции, семинари, работни срещи, проведени в

България и в чужбина. За този период бе извършена и широка публикациона

дейност. Списък на последните научни трудове на членовете на БГ Н2 Общество е даден в (Приложение 9), като бяха забелязани

над 400 позовавания на работи на членове на БГ

Н2 Общество  в световната научна

литература (Приложение 8).

 

През отчетния период на страница

в интернет на БГ Н2 Общество

ежемесечно се публикуват информации за новостите във водородните технологии у

нас и по-света.

 

Приложения: Съгласно текста.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ

Н2 Общество:

 

                                                 (академик

дхн Александър  Попов)

 О Т Ч Е Т

 

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ

БЪЛГАРСКО

ВОДОРОДНО ОБЩЕСТВО

(БГ Н2

ОБЩЕСТВО) ЗА КАЛЕНДАРНАТА  2013 г.

 

Р е з ю м е

 

Сдружение Българско

водородно общество (БГ Н2

Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено

внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и

адаптирането им в образователната система. БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от

Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и

металургичен университет  и Българската академия на науките.

БГ Н2 Общество е член на Европейската водородна

асоциация (ЕНАwww.h2euro.org) и

Европейския изследователски консорциум по водородни технологии (N.ERGHY, www.nerghy.eu). БГ Н2 Общество е между-университетски изследователски

център обединяващ: Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ),

Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Факултет Химия и фармация (СУ-ФХФ),

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия

и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН).

Национална и международна

стратегия 

БГ Н2 Общество е   изследователски център,

който работи по основните направления на Националната програма за научни

изследвания „Водородни

технологии – Водородна икономика. Негови основни

дейности са научни изследвания

в областта на: горивни елементи, материали за водородната енергетика,

разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото

 съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  БГ Н2 Общество обучава

магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”. БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел

 ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни

технологии, въвеждането им в образованието и е признато в Европейската комисия

(ЕК) като изпълнител на редица международни и национални проекти.

Общественополезни цели на

сдружението

Асоциира и координира работата на всички

национални, държавни, обществени и частни български научноизследователски и

развойно- внедрителски организации, работещи в областта на водородните

технологии, с Европейската водородна асоциация, Европейския изследователски

консорциум по водородни технологии, с други сродни организации по света.

Консултира и съветва висшите държавни органи и институции, с цел ускорено

внедряване на върховите постижения на научно-техническия прогрес и по-конкретно

за въвеждане на водородни технологии в отбраната и сигурността, в националната

икономика и в бита на населението. Осъществява връзки в областта на водородните

технологии между обществени, частни и държавни структури на Република България

със страни от цял свят. Подпомага въвеждането   

на    по-чисти     енергии   

и технологични    процеси,    в   

полза  на   интересите    на гражданите,   

чрез   поощряване   разработването  

и    употребата   на водородни    

технологии     в     България.

Информира българското население, за предимствата и ползите от приложението на

водорода като алтернативен, по-чист и икономически по-ефективен източник на

енергия. Популяризира  водородните технологии, посредством запознаване на

гражданите със световния опит в тази сфера.

През изминалите години БГ Н2

ОБЩЕСТВО се утвърди като независимо, неправителствено формирование, което

същевременно е стратегически партньор на Парламента, Президента и

Правителството на  Р.България в областта

на водородните технологии. Сдружението е ключов партньор с

Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на

околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката,

Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните,

Българска академия на науките, Химикотехнологичен и металургичен университет,

„АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, корпорации и фирми от сферата на публично – частното

партньорство.  Към БГ Н2 ОБЩЕСТВО действат четири постоянни тематични комисии по

Отбрана, Енергетика, Околна среда и Образование. В комисиите работят водещи

учени от БАН и водещи Университети от страната.

 

През

отчетния период календарната 2013 г. основната дейност на БГ Н2 ОБЩЕСТВО би могла да бъде обобщена както следва:

 

1.      Приоритетна задача на БГ Н2 Общество е стартиране на актуализираната Национална програма за

научни изследвания „Водородни технологии- водородна икономика”. Последователно бяха проведени срещи с Министрите на околната среда

и водите, икономиката и енергетиката, земеделието и горите, образованието и науката

и транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всички Министерства

подкрепиха програмата.

В момента текат процедури за финансиране на

конкретните проекти, които са в приоритетите на съответните министерства.

Националната

програма ее предвидено програмата да се изпълнява от ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ

ТЕХНОЛОГИИ „Св. апостол и евангелист ЛУКА” на БГ Н2 Общество и лаборатории от ИЕЕС на Българска академия на

науките, Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св.Климент

Охридски”, Центъра по водородни технологии на Химикотехнологичен и металургичен

университет и Лаборатории на Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски”. (Приложение 1).

 

2. За обучение на магистри по

специалността „Водородни технологии” и „Химични технологии в ядрената

енергетика” през учебната 2012-2013 г. успешно продължава да функционира Център

по водородни технологии към Химикотехнологичения и металургичен университет.

Глобалната политика на центъра се определя от Съвет по водородни технологии,

който се ръководи от Ректорът на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев и в който

участват Ректорът на МГУ „Св.Иван Рилски проф. д-р Любен Тотев, чл. кор. дхн

Тони Спасов –Декан на Факултета по химия и фармация на СУ и акад. Александър

Попов от БАН. Вече се дипломираха три випуска магистри, които се реализираха

предимно в „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. (Приложение 2).

 

3. БГ Н2

Общество и през 2013 г.изпълнява от страна на

Република България основните Европейски проекти по ядрена безопасност

финансирани по програмата ЕВРОАТОМ с ползвател „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД. През 2012

г. БГ Н2 Общество продължава

изпълнението на проект по 7-ма Рамкова

Програма на ЕК FI7-232612 “Prediction of

the Effects of Radiation For reactor pressure vessel and in-core Materials

using multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime (PERFORM60)”

с координатор Electricité de

France SA. В проекта  участват още 15

водещи университети, фирми и научни центрове от Франция, Белгия, Германия,

Великобритания, Финландия, Чехия и Испания. През 2013 г. продължава и

изпълнението на  дългосрочния Рамков

договор за стратегическо сътрудничество между Националното дружество БГ Н2 Общество и „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. (Приложение 3).

 

4.  През 2013 г. БГ Н2 Общество продължава да изпълнява и основния проект в

сферата на водородните технологии финансиран от Националния фонд „Научни

изследвания” на тема „Импулсната електролиза като високоефективен метод за

генериране на водородни газови смеси”. Проектът. се изпълнява съвместно с

Центъра по водородни технологии на ХТМУ и МГУ „Св. Иван Рилски”. По проекта има

отпечатани две публикации в списания с IF и резултати от изследванията са

докладвани на два международни конгреса и на три Национални конференции с международно

участие. (Приложение 4).

 

5. И през

2013 г. БГ Н2

Общество продължава

да изпълнява от страна на България и основния проект на

Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните

контейнери за съхранение на ядрени отпадъци, по дългосрочен договор (2008- 2014

г.) на тема „ Long-Term Interaction of

Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”(Приложение 5).

 

6.  През

2013 г. БГ Н2 Общество спечели

конкурс по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на

българската икономика” по процедурата „Развитие на приложните изследвания в

изследователските организации в България”, по иновативна ост „Развитие на

икономиката, базирана на знанието и на иновационните дейности”, в област на

въздействие „Подобряване на про-иновативната инфраструктура” и по операция .

„Подкрепа за обновяването на оборудването за приложни цели”. Основната цел на

проекта е оборудването на лаборатории за приложни изследвания за успешното

изпълнение на Националната програма „Водородни технологии- водородна

икономика”. В момента текат процедури по обществени поръчки за изпълнението на

проекта за  доставка на дълготрайните

материални активи  на ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ „Св.

апостол и евангелист ЛУКА” (Приложение

6).

 

7. Образователна, издателска и научна дейност

 

За отчетния

период дейността на БГ Н2 Общество в

областта на образованието се изразяваше основно в следното:

1.        

Изнасяне на научни доклади от

членовете на БГ Н2 Общество пред

различни международни и национални научни форуми.

2.        

Публикуване на материали във

връзка с конвенционалните и неконвенционалните водородни технологии.

 

Издателството

на БГ Н2 Общество отпечата

монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ на йонни стопилки” (Ц. Цветков) във връзка с

40-годишнината от създаването на това новото научно направление в България. В

момента на рецензенти са новите монографии „Нанотехнологии и наноматериали за

ядрената енергетика” и „Технология на горивните елементи”.  (Приложение

7).

 

Към научната дейност на БГ Н2 Общество могат да бъде отчетено участието на членове на БГ

Н2 Общество в редица конференции, семинари, работни срещи, проведени в

България и в чужбина. За този период бе извършена и широка публикациона

дейност. Списък на последните научни трудове на членовете на БГ Н2 Общество е даден в (Приложение 9), като бяха забелязани

над 400 позовавания на работи на членове на БГ

Н2 Общество  в световната научна

литература (Приложение 8).

 

През отчетния период на страница

в интернет на БГ Н2 Общество

ежемесечно се публикуват информации за новостите във водородните технологии у

нас и по-света.

 

Приложения: Съгласно текста.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ

Н2 Общество:

 

                                                 (академик

дхн Александър  Попов)

 О Т Ч Е Т

 

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ

БЪЛГАРСКО

ВОДОРОДНО ОБЩЕСТВО

(БГ Н2

ОБЩЕСТВО) ЗА КАЛЕНДАРНАТА  2013 г.

 

Р е з ю м е

 

Сдружение Българско

водородно общество (БГ Н2

Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено

внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и

адаптирането им в образователната система. БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през 2003 година от

Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и

металургичен университет  и Българската академия на науките.

БГ Н2 Общество е член на Европейската водородна

асоциация (ЕНАwww.h2euro.org) и

Европейския изследователски консорциум по водородни технологии (N.ERGHY, www.nerghy.eu). БГ Н2 Общество е между-университетски изследователски

център обединяващ: Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ),

Софийски унивирситет “Св.Климент Охридски” – Факултет Химия и фармация (СУ-ФХФ),

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (МГУ) и Института по електрохимия

и енергийни системи на Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН).

Национална и международна

стратегия 

БГ Н2 Общество е   изследователски център,

който работи по основните направления на Националната програма за научни

изследвания „Водородни

технологии – Водородна икономика. Негови основни

дейности са научни изследвания

в областта на: горивни елементи, материали за водородната енергетика,

разработване на съвременни методи за получаване на водород, методи за неговото

 съхранение и транспорт както и  утилизацията му.  БГ Н2 Общество обучава

магистри и докторанти  по специалността „Водородни технологии”. БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел

 ускорено внедряване на върховите за световната наука водородни

технологии, въвеждането им в образованието и е признато в Европейската комисия

(ЕК) като изпълнител на редица международни и национални проекти.

Общественополезни цели на

сдружението

Асоциира и координира работата на всички

национални, държавни, обществени и частни български научноизследователски и

развойно- внедрителски организации, работещи в областта на водородните

технологии, с Европейската водородна асоциация, Европейския изследователски

консорциум по водородни технологии, с други сродни организации по света.

Консултира и съветва висшите държавни органи и институции, с цел ускорено

внедряване на върховите постижения на научно-техническия прогрес и по-конкретно

за въвеждане на водородни технологии в отбраната и сигурността, в националната

икономика и в бита на населението. Осъществява връзки в областта на водородните

технологии между обществени, частни и държавни структури на Република България

със страни от цял свят. Подпомага въвеждането   

на    по-чисти     енергии   

и технологични    процеси,    в   

полза  на   интересите    на гражданите,   

чрез   поощряване   разработването  

и    употребата   на водородни    

технологии     в     България.

Информира българското население, за предимствата и ползите от приложението на

водорода като алтернативен, по-чист и икономически по-ефективен източник на

енергия. Популяризира  водородните технологии, посредством запознаване на

гражданите със световния опит в тази сфера.

През изминалите години БГ Н2

ОБЩЕСТВО се утвърди като независимо, неправителствено формирование, което

същевременно е стратегически партньор на Парламента, Президента и

Правителството на  Р.България в областта

на водородните технологии. Сдружението е ключов партньор с

Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на

околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката,

Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните,

Българска академия на науките, Химикотехнологичен и металургичен университет,

„АЕЦ – Козлодуй” ЕАД, корпорации и фирми от сферата на публично – частното

партньорство.  Към БГ Н2 ОБЩЕСТВО действат четири постоянни тематични комисии по

Отбрана, Енергетика, Околна среда и Образование. В комисиите работят водещи

учени от БАН и водещи Университети от страната.

 

През

отчетния период календарната 2013 г. основната дейност на БГ Н2 ОБЩЕСТВО би могла да бъде обобщена както следва:

 

1.      Приоритетна задача на БГ Н2 Общество е стартиране на актуализираната Национална програма за

научни изследвания „Водородни технологии- водородна икономика”. Последователно бяха проведени срещи с Министрите на околната среда

и водите, икономиката и енергетиката, земеделието и горите, образованието и науката

и транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всички Министерства

подкрепиха програмата.

В момента текат процедури за финансиране на

конкретните проекти, които са в приоритетите на съответните министерства.

Националната

програма ее предвидено програмата да се изпълнява от ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ

ТЕХНОЛОГИИ „Св. апостол и евангелист ЛУКА” на БГ Н2 Общество и лаборатории от ИЕЕС на Българска академия на

науките, Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св.Климент

Охридски”, Центъра по водородни технологии на Химикотехнологичен и металургичен

университет и Лаборатории на Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски”. (Приложение 1).

 

2. За обучение на магистри по

специалността „Водородни технологии” и „Химични технологии в ядрената

енергетика” през учебната 2012-2013 г. успешно продължава да функционира Център

по водородни технологии към Химикотехнологичения и металургичен университет.

Глобалната политика на центъра се определя от Съвет по водородни технологии,

който се ръководи от Ректорът на ХТМУ проф. д-р Митко Георгиев и в който

участват Ректорът на МГУ „Св.Иван Рилски проф. д-р Любен Тотев, чл. кор. дхн

Тони Спасов –Декан на Факултета по химия и фармация на СУ и акад. Александър

Попов от БАН. Вече се дипломираха три випуска магистри, които се реализираха

предимно в „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. (Приложение 2).

 

3. БГ Н2

Общество и през 2013 г.изпълнява от страна на

Република България основните Европейски проекти по ядрена безопасност

финансирани по програмата ЕВРОАТОМ с ползвател „АЕЦ- Козлодуй” ЕАД. През 2012

г. БГ Н2 Общество продължава

изпълнението на проект по 7-ма Рамкова

Програма на ЕК FI7-232612 “Prediction of

the Effects of Radiation For reactor pressure vessel and in-core Materials

using multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime (PERFORM60)”

с координатор Electricité de

France SA. В проекта  участват още 15

водещи университети, фирми и научни центрове от Франция, Белгия, Германия,

Великобритания, Финландия, Чехия и Испания. През 2013 г. продължава и

изпълнението на  дългосрочния Рамков

договор за стратегическо сътрудничество между Националното дружество БГ Н2 Общество и „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. (Приложение 3).

 

4.  През 2013 г. БГ Н2 Общество продължава да изпълнява и основния проект в

сферата на водородните технологии финансиран от Националния фонд „Научни

изследвания” на тема „Импулсната електролиза като високоефективен метод за

генериране на водородни газови смеси”. Проектът. се изпълнява съвместно с

Центъра по водородни технологии на ХТМУ и МГУ „Св. Иван Рилски”. По проекта има

отпечатани две публикации в списания с IF и резултати от изследванията са

докладвани на два международни конгреса и на три Национални конференции с международно

участие. (Приложение 4).

 

5. И през

2013 г. БГ Н2

Общество продължава

да изпълнява от страна на България и основния проект на

Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните

контейнери за съхранение на ядрени отпадъци, по дългосрочен договор (2008- 2014

г.) на тема „ Long-Term Interaction of

Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”(Приложение 5).

 

6.  През

2013 г. БГ Н2 Общество спечели

конкурс по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на

българската икономика” по процедурата „Развитие на приложните изследвания в

изследователските организации в България”, по иновативна ост „Развитие на

икономиката, базирана на знанието и на иновационните дейности”, в област на

въздействие „Подобряване на про-иновативната инфраструктура” и по операция .

„Подкрепа за обновяването на оборудването за приложни цели”. Основната цел на

проекта е оборудването на лаборатории за приложни изследвания за успешното

изпълнение на Националната програма „Водородни технологии- водородна

икономика”. В момента текат процедури по обществени поръчки за изпълнението на

проекта за  доставка на дълготрайните

материални активи  на ИНСТИТУТА ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ „Св.

апостол и евангелист ЛУКА” (Приложение

6).

 

7. Образователна, издателска и научна дейност

 

За отчетния

период дейността на БГ Н2 Общество в

областта на образованието се изразяваше основно в следното:

1.        

Изнасяне на научни доклади от

членовете на БГ Н2 Общество пред

различни международни и национални научни форуми.

2.        

Публикуване на материали във

връзка с конвенционалните и неконвенционалните водородни технологии.

 

Издателството

на БГ Н2 Общество отпечата

монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ на йонни стопилки” (Ц. Цветков) във връзка с

40-годишнината от създаването на това новото научно направление в България. В

момента на рецензенти са новите монографии „Нанотехнологии и наноматериали за

ядрената енергетика” и „Технология на горивните елементи”.  (Приложение

7).

 

Към научната дейност на БГ Н2 Общество могат да бъде отчетено участието на членове на БГ

Н2 Общество в редица конференции, семинари, работни срещи, проведени в

България и в чужбина. За този период бе извършена и широка публикациона

дейност. Списък на последните научни трудове на членовете на БГ Н2 Общество е даден в (Приложение 9), като бяха забелязани

над 400 позовавания на работи на членове на БГ

Н2 Общество  в световната научна

литература (Приложение 8).

 

През отчетния период на страница

в интернет на БГ Н2 Общество

ежемесечно се публикуват информации за новостите във водородните технологии у

нас и по-света.

 

Приложения: Съгласно текста.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГ

Н2 Общество:

 

                                                 (академик

дхн Александър  Попов)

 

Първият български водороден автомобил 2011

През 2010 година Техническият университет (ТУ)-София и Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) започнаха компановането на първият български автомобил захранван от водород на база горивни елементи.

Електромобилът конструиран от екип на ТУ беше съоръжен със стек от горивни елементи. Енергията за задвижване на електромобила беше съхранена не в акумулатори, а за пръв път в България под формата на водород. Първите изпитания на автомобила започнаха в началото на 2011 г., а стека от горивни елементи, внос от Китай,  беше стартиран един месец преди международното състезание      SHELL ECO-MARATHON.

През месец май 2011 г. в град Lausitz, Germany се проведе традиционното състезание SHELL ECO-MARATHON в което участваха над 3000 участници от целия свят.

Първият български водороден  автомобил на основата на горивни елементи и пуснат в експлоатация от Техническият университет -София и БГ Н2 Общество се класира на ПРИЗОВОТО ЧЕТВЪРТО МЯСТО, пред хиляди участници от целия свят.

Развитието на проекта на напълно нов и автономен водороден автомобил  продължава и в момента. С новият автомобил, проект 2012 г., Техническият университет – София и БГ Н2 Общество ще участват в нови световни надпревари.

Tagged