Събития на БГ Н2

Седмица на водорода в България

От 05 до 10 февруари 2011 година се проведе „Седмица на водорода в България”.

Това беше първото мероприятие в Република България в обявената от ЮНЕСКО Международна година на химията 2011. Събитието бе под егидата на Премиера на Република България г-н Бойко Борисов и Европейската водородна асоциация. Официален гост на мероприятието беше Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе.

Председател на Организационния комитет беше Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на Република България г-н Трайчо Трайков, а секретар  проф. дтн Цвети Цветков Изпълнителен директор на БГ Н2 Общество.

В последните десетилетия парниковият ефект и замърсяването на атмосферата се оказаха реални проблеми пред развитието на човешката цивилизация. Това стимулира научните търсения към алтернативни екологични горива и източници на енергия. От 2003 г. водородните технологии са включени в рамковите програми на Европейския съюз (ЕС) и от октомври 2008 г. тези технологии бяха обявени за „водеща стратегическа енергийна технология на бъдещето” с финансиране за следващите шест години от над 6 милиарда евро.

Създаването на Балкански център „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” е следващата стъпка за развитие на водородните технологии. Предвижда се дейността му да се организира в България, а София да бъде основен координатор за разпространението на водородните технологии в югоизточна Европа. Финансирането на проекта ще се осъществява чрез програми на Европейската комисия. Целта е София да бъде член на Европейската програма HyRaMP (www.hy-ramp.eu) и в столицата да се изгради първата експериментална водородна газостанция.

 

Програмата на „ Седмицата на водорода в България”: 

На 05 и 06.02.2011 г. се проведоха кръгли маси на тема “Водорода-водеща стратегическа енергийна технология на бъдещето”.

На 07  февруари 2011г. от 10 часа в Зала „Ас. Златаров” на ХТМУ ще се състои Официалното откриване на „Седмицата на водорода в България” от Министър г-н Трайчо Трайков, Ректора на ХТМУ доц. д-р Борис Стефанов и Председателя на УС на Българското водородно Общество  акад. Александър Попов. Лекция на тема „Водородните технологии в България” ще представи на английски език секретаря на Научния съвет на  Българското водородно общество д-р Богдан Цветков. Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе ще изнесе академична лекция на английски език на тема „Водородната икономика на Европа”. От 14,30 часа в  Заседателна зала ХТМУ ще има дискусия на тема „Текущи и бъдещи европейски проекти в областта на водородната енергетика” ръководена от проф. дхн Мартин Божинов, Директор направление “Енергетика” на БГ Н2 Общество. Ще се обсъждат текущи и бъдещи  български проекти в областта на водородните технологии и приоритетите на GTI инициативата към 7-ма рамкова програма.

На 08  февруари 2011 от 11, 00 часа Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе ще посети  кмета на София г-жа Йорданка  Фандъкова и ще бъде разгледан проекта “Зелена София” включващ въвеждането на водорода като гориво за градския транспорт на столицата.. В 12, 00 часа д-р Лукезе ще се срещне с директора на  Института по електрохимия и енергийни системи на БАН, проф. дхн. Здравко Стойнов. Те ще дискутират въпросите относно текущите и бъдещите европейски проекти в областта на водородната енергетика.

На 09  февруари 2011 г. от 10 часа д-р  Лукезе ще бъде на посещение при Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Цачева, ще бъдат разгледани бъдещите законодателни инициативи на  България в областта на водородните технологии.


Етикети: . Постоянна връзка

One Response to Седмица на водорода в България

  1. Pingback: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2011 г. | Българско водородно общество

Comments are closed.