Водородни технологии

Европейският съюз (ЕС) забранява конвенционалните превозни средства, работещи в населени места до 2050 г.


На 28 март 2011г.  Европейската комисия представи своята нова Бяла книга “Пътна карта за създаване на Единна Европейска транспортна зона – към конкурентно и ефективно използване на ресурсите на транспортна система” (COM2011/144). Тя прие “пътна карта” от 40 конкретни инициативи за следващите десет години за изграждане на конкурентна транспортна система, която ще повиши мобилността, ще премахне основните проблеми  в ключови области, като  растежа на разхода на гориво и заетостта.

ЕС заяви позицията си:

- до 2030 г. да намали  с 50% броя на конвенционалните превозни средства, работещи в населени места.;

- да намали зависимостта на Европа от вноса на петрол;

- до 2050 г.  да намали въглеродните емисии в транспорта с 60%.
ЕС включи изискването ефективно да бъде организирано взаимодействието на товарният транспорт за дълги и кратки разстояния. В “пътната карта” се посочва, че “това може да бъде изпълнено с ниски емисии на градските автомобили. Използването на електрически, водородни и хибридни технологии не само ще намали емисиите във въздуха, но също така и шума. За тази цел по-голямата част от товарния транспорт в градските райони, ще се организира  през нощта. ”
Комисията също така посочи, че ще проучи възможността за създаването на европейска рамка за подпомагане на плановете за градска мобилност в европейските градове, както и да включи градската мобилност в евентуално партньорство за иновации за създаването на „Интелигентни градове”.

 

Етикети: . Постоянна връзка