Контакти

Седалище: София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, стая №9

Връзки с обществеността: магистър Ева Цветкова, тел.: (+359 88) 865 09 25

поща: София 1164, Пощенска кутия 92
e-mail: office@bgh2society.org
телефони: (00359 2) 81 63 430; 81 63 429; 81 63 428
факс: (00 359 2) 868 20 36