Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2011

На 27.10.2011 г. се проведе Общо събрание (ОС) на БГ Н2 Общество. На ОС  бяха приети важни промени в устава с цел  синхронизиране с Европейското законодателство.Промените изготвени от адвокат  Стефания Петрова бяха докладвани от проф.  Мартин Божинов -член на УС. … Continue reading

VII Рамкова програма: HYDROHOUSE

За участие в 7-ма рамкова програма на европейската комисия, раздел FCH-JU през 2010 беше подготвен проекта „Водородна къща”: къщата с нулева емисия във века на водородната икономика. В борбата срещу глобалното затопляне като единствена стабилна алтернатива се очертава развитието и … Continue reading

Медни контейнери за ядрени отпадъци

БГ Н2 Общество изпълнява от страна на България и основния проект на Европейския съюз за изследване на корозионната устойчивост на медните контейнери за ядрени отпадъци, по дългосрочен договор (2008-2012 г.) на тема „Long-Term Interaction of Copper with Deoxygenated Aqueous Solution”.

БГ Н2 Общество член на N.ERGHY Group

На последното Общо събрание на Европейския изследователски консорциум по водородни технологии, проведено на 18 май 2011 г. в Берлин, Германия, БГ Н2 Общество беше прието за редовен член на N.ERGHY Group. Това членство ще увеличи значително възможностите на научните центрове в България, работещи в областта на водородните технологии и членове на БГ Н2 Общество за успешното им участие в програмите на ЕК. още » Continue reading

Нови перспективи в използването на горивата

На последния 18-ти Световен конгрес по водородни технологии, съпътстван с изложение Република България беше представена от БГ Н2 Общество. Конгресът се проведе през месец май 2010 г. в град Есен, Германия и на него бяха представени последните тенденции и перспективи за … Continue reading

Водородните технологии в образованието

  На изложението в Есен, Германия, бяха представени продукти предназначени за лабораторни упражнения и демонстрация по водородни технологии за ученици, студенти и млади специалисти на по-големите световни производители като Parma Industries, Heliocenris, Helion.

Когенерационни системи за отопление и електрификация

На Световния конгрес по водородни технологии в Есен, Германия 2010, бяха представени първите системи за едновременно получаване на топлина и електричество с висока ефективност. Когенерационните системи за отопление и производство на електричество (Combined Heat and Power systems – CHP) представляват … Continue reading

Еврокомисарят Algirdes Semata обяви € 20 данък върху въглерода

Страните  членки на ЕС трудно осъзнаха необходимостта от създаването на  данък върху въглерода. На 13 април Комисарят по данъчната политика на ЕС очерта плановете за проект за нова директива. Проектът за данъка върху въглерода се базира на интензитета на енергията … Continue reading

Европейският съюз (ЕС) забранява конвенционалните превозни средства, работещи в населени места до 2050 г.

На 28 март 2011г.  Европейската комисия представи своята нова Бяла книга “Пътна карта за създаване на Единна Европейска транспортна зона – към конкурентно и ефективно използване на ресурсите на транспортна система” (COM2011/144). Тя прие “пътна карта” от 40 конкретни инициативи … Continue reading

Технологията на бъдещето започва сега

BMW Hydrogen 7 BMW Hydrogen 7 е първият готов за серийно производство автомобил захранван с водород. Двигателят с вътрешно горене дава добра производителност без почти никакви емисии, което го прави пионер на бъдещата мобилност. Според официалния сайт на BMW (bmw.com) … Continue reading