Последни новини:

20 години БГ Н2 Общество

На 29 март 2023г. в зала „Асен Златаров“ на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) се проведе тържественото честване на 70-годишнината на университета и 20-годишнината на Националния научно-изследователски център Българско водородно общество в София с присъствието Президента на Република България г-н … Continue reading

Посещение на Президента

20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ВОДОРОДНО ОБЩЕСТВО На 29 март 2023 г. под егидата на Президента на България господин Румен Радев ще се чества 20-годишнината от създаването на Националния научно- изследователски център Българско водородно общество. Честването ще се извърши в голямата зала “Асен … Continue reading

Интервю по БТВ: историята на Илия Вълков – Юл Браун

Разказва проф. дтн инж. Цвети Цветков, Българско водородно общество. “Ние решихме да направим експеримент в един от нашите водещи заводи в Самоков, които по лиценза на Юл Браун изработиха два оксиводородни генератора”. “На база на брауновия газ има разработени апарати, най-модерни, … Continue reading

Посещение на Еврокомисаря по иновации

На 08 ноември 2021 г. на посещение в между-университетския изследователски център Сдружение Българско водородно общество (член на Европейската водородна асоциация ЕНА, www.h2euro.org) и Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” беше: ГОСПОЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ,   Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование … Continue reading

Общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ На 08 юли 2021 г. в София в на адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 Общество“ в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, се проведе заседание на Общото събрание на сдружението. Беше избран Управителен … Continue reading

Свикване на общо събрание

ПОКАНА за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, бул. „Климент … Continue reading

КАПИТАЛ: серия публикации по темата

Представяме ви серия публикации на редакция Капитал по тема Водородни технологии: възникване, същност и перспективи. Първата публикация е озаглавена: “Водородът – новото гориво за икономиката” и може да се препоръча на тези, които се нуждаят от въведение в темата: Да … Continue reading

План за възстановяване и устойчивост

Министерски съвет публикува  План за възстановяване и устойчивост на Република България този месец. Планът се явява резултат от задачите, поставени в Плановете на ЕС за Водородните технологии в България до 2030 година, които представихме в предишната публикация. Основната цел на проекта е да способства икономическото и социално … Continue reading

Водородът в настоящето и бъдещето на човечеството

Интервю на проф. Цвети Цветков за Военния телевизионнен канал за мястото на водорода в живота на човечеството, неговата полза за природата, климата и бъдето на зелените технологии, за които активно се говори в САЩ и Европейския съюз. В допълнение предлагаме … Continue reading

Открито писмо

х.№Н2-635/30.09.2020 г. ДО  ГОСПОДИН ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Сдружението Българско водородно общество  (БГ Н2 Общество)  е национално дружество, създадено 2003 г., работещо в обществена полза и с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република … Continue reading