Водородни технологии

Първа водородна газостанция в България

Българска академия на науките и Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН под ръководството на чл.-кор дн Евелина Славчева откри първата за България и региона водородна зарядна станция

 

С водородната зарядна станция, която е част от инфраструктурата на Полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на ЦК „ХИТМОБИЛ“, се поставя началото на водородната електрическа мобилност в страната.

Водородната зарядна станция, изработена от австрийската фирма EDC-ANLAGENTECHNIK, има възможности за зареждане при двете стандартни налягания за компресиран водород – 350 и 700 бара. Възможностите ѝ за компресиране на водорода са от порядъка на 40-50 кг. на денонощие, което е достатъчно за ежедневно зареждане на 10-15 автомобила или 2 автобуса.

ИЕЕС „Акад. Евгени Будевски“ e от учредителите на БГ Н2 Общество.

Интервю по БТВ: историята на Илия Вълков – Юл Браун

Разказва проф. дтн инж. Цвети Цветков, Българско водородно общество.

“Ние решихме да направим експеримент в един от нашите водещи заводи в Самоков, които по лиценза на Юл Браун изработиха два оксиводородни генератора”.

“На база на брауновия газ има разработени апарати, най-модерни, приложени в Южна Корея, Япония, които заваряват в различни мащаби – от индустриални до бижутерия, микроелектроника, заварки под вода, апарати за икономия на гориво на автомобилите, изчистване на горивната смес, където излишната енергия се използва за производство на брауновия газ”.

КАПИТАЛ: серия публикации по темата

capitalПредставяме ви серия публикации на редакция Капитал по тема Водородни технологии: възникване, същност и перспективи.

Първата публикация е озаглавена: “Водородът – новото гориво за икономиката” и може да се препоръча на тези, които се нуждаят от въведение в темата:

Да се използва водородът като основно гориво в света не е нова идея. Тя се появява още при самото откритие на въпросния химичен елемент през XVIII век, става актуална отново 100 години по-късно при откриването на водородната горивна клетка (fuel cell) от Уилям Гроув и след това през 50-те години на ХХ век, когато се е смятало, че водород може да се произвежда чрез електролиза от големи АЕЦ, за да се използва в транспорта и индустрията. Последно преди сегашния бум идеята придоби голяма популярност с книгата “Водородната икономика” на Джереми Рифкин от 2002 г.. Но заради космическите по онова време разходи за производство и съхранение водородът чрез електролиза отново мина на заден план.

zx640_4187368

Икономическият анализ на ситуацията в България завършва:

Проф. Цвети Цветков пък смята, че частните компании имат голям интерес към водорода, но в момента изчакват, за да видят какво точно ще предприеме държавата по отношение на средствата, които би могла да получи като част от Зелената сделка. Цветков е  изпълнителен директор на Българското водородно общество, чийто почетен член е Ахмед Доган, и директор на Института по водородни технологии “Св. апостол и евангелист Лука”, като работи по подобни проекти от десетки години.

Вероятно затова смята, че водородът е достатъчно привлекателен и не го приема за екзотика: “Това са технологиите на бъдещето, които могат да спрат глобалното затопляне”, каза той пред “Капитал” и допълни, че бизнесът има интерес към темата и много собственици на големи производства искат да се сдобият със зелени водородни паркове. Колко от тях са напреднали с проектите си и как са осигурили финансирането обаче не е ясно, защото компаниите се притесняват да говорят по темата.

А на България продължава да й липсва визия за бъдещето и смелост за успешно позициониране в новата енергийна реалност. Дали европейските милиарди ще променят това, предстои да видим. В конкурентния и единен енергиен пазар на ЕС обаче изоставането означава, че други държави ще развият своя ВЕИ потенциал преди България и ние ще си купуваме електричество и водород от тях.

Източник: capital.bg 

Нови планове на Европейската комисия

Интервю на проф. дтн Цвети Цветков, главен изпълнителен директор на Българско водородно общество и директор на Института по водородни технологии за Бумеранг ТВ, 13.07.2020, относно новите планове на Европейската комисия от 8 юли 2020 г. за енергийна  система на бъдещето и чисти водородни технологии.

За да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., Европа трябва да преобразува своята енергийна система, на която се дължат 75% от емисиите на парникови газове в ЕС. Стратегиите на ЕС за интегриране на енергийната система и използване на водорода, приети днес, ще проправят пътя към по-ефективен и взаимосвързан енергиен сектор, ръководен от свързаните цели за по-чиста планета и по-силна икономика. Двете стратегии представят нова програма за инвестиции в чистата енергия в съответствие с пакета за възстановяване Next Generation EU на Комисията и Европейския зелен пакт.

За чист въздух – чиста вода – чиста енергия

В периода 2 – 5 юли 2019 г. в гр. Люцерн, Швейцария се проведе традиционния фарум EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“

В последните години се забелязва сериозен напредък в използването на технологии на база нискотемпературни горивни елементи и електролизери. Представените и обсъжданите теми на EFCF 2019 обхващат много въпроси като: изследване от фундаментален аспект на използванети материали, също кинетиката и масо- и топло-транспортните процеси, протичаща в съответните елементи и внедряването им в реални устройства.

23-ият пореден Форум EFCF продължава традицията като международно признато събитие за науката и индустрията в областите на Водородните горивни елементи (FC Hydrogen). EFCF бързо се превърна в най-голямото международно събитие и водещо място за срещи в Европа, посветено на Водородните горивни елементи (FC Hydrogen). Той е отлична платформа за учените, инженерите и производителите, които да представят на него своите последни технически постижения, индустриални достижения и изобретения. EFCF дава една сериозна възможност да се  установят нови контакти, позволяващи осъществяването на плодотворен обмен между технологии и бизнес.

Материалите на конференцията EFCF 2019 бяха класифицирани съобразно тяхната конкретна насоченост в следните раздели:

 1. Фундаменти на нискотемпературните горивни елементи

 • Електрокатализ на: кислородната редукция и реакцията на окисление на водорода

 • Мембранни материали за киселинни и алкални горивни елементи

 • Проектиране на мембранни електродни пакети (MEA)

 • Платинови (Pt) и безплатинови електрокатализатори

 • Биполярни електроди и дизайн на потоците

 • Механизми, водещи до деградация на катализатора и на МЕА

 1. Електролиза и водородни генератори

 • Електрокатализатори за реакциите на отделяне на кислород и водород

 • Електролиза в алкални и кисели среди

 • Пречистване и компресия на водорода

 • Редукция на CO2 при горива и химикали

 1. Фотоелектролиза

 • Интегрирана фотоволтаична електролиза

 • Директна и каскадна фотоелектролиза

 • Електродни материали за фотохимично и фотоелектрохимично разлагане на вода

 1. Директни горивни елементи

 • Окисление на метанол и етанол
 • Окисление на глюкоза
 • Микробни и ензимни горивни елементи и електролиза.
 1. Модерна диагностика и моделиране

 • Характеристика на масотранспорта в порести транспортни слоеве
 • Анализ на деградацията на МЕА и оценка на стратегиите за нейното смекчаване
 • Анализ на операциите
 • Моделиране на кинетиката и на транспортните процеси
 1. Приложение и проектиране на горивни елементи, електролизери и системи

 • Проектиране на МЕА и полета на потока за работа с висока плътност на тока
 • Конструкция и експлоатация на стека и неговите компоненти
 • Характеризиране на стека и системата на интеграция
 • Дълготрайност, Експлоатационен Живот и Оценка на Жизнения Цикъл (LCA)
 • Баланс на компонентите на електроцентрали с горивни елементи и електролизери
 • Други пионерни приложения и системи.
 1. Съхранение и обработка на водород

 •  Пречистване и компресия на водорода
 •  Материали и устройства за вътрешно и външно съхранение на водород
 •  Разпределение и зареждане с гориво
 •  Баланс на компонентите за съхранение на водород в електроцентрали с горивни елементи
 1. Пазарна среда и внедряване

 • Основни регионални и фирмени демонстрации и разработки
 • Пазарни приложения.
 • Водородни превозни средства и инфраструктура, интеграция, тестване, приложения и пазари
 • Комбиниране на топлина и енергия
 • Преносими и портативни устройства
 • Модели и сценарии за конкурентни технологии за водородната икономика
 • Водородни Горивни Елементи – оценка, приложимост и образование

На Форума EFCF 2019 имаше представени и множество доклади с устна или постерна презентация на нискотемпературни горивни елементи и електролизери.

На EFCF 2019 имаше и съпътстваща изложба на произведенията на водещи фирми в областта на водородните технологии.

EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“. Във форума от РБългария участваха Главеният изпълнителен директор на Българско водородно общество и Директор на Института по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ проф. дтн инж. Цвети Цветков и главният инженер Живко Янакиев на „ТЕЦ-Варна“ ЕАД.

Следващата традиционна EFCF 2020 ще се проведе отново в Люцерн, Швейцария от 20 до 23 октомври 2020 г.

General Motors и Honda ще разработват заедно водородни горивни клетки.

Honda Целта на двете компании е да се намалят технологичните разходи

Ново сътрудничество в автомобилния сектор ще започнат General Motors (GM) и Honda Motor Co. Двете компании съвместно ще разработват водородни горивни клетки през следващите седем години. Обменът на ноу-хау ще помогне за намаляването на технологичните разходи и се прави с основна цел отговаряне на засилените глобални изисквания за намаляване на вредните емисии.

Съединението прави бизнеса

Представители на двете компании коментират пред Reuters, че взаимната им работа ще бъде съсредоточена и върху изграждането на инфраструктурата, необходима за зареждане на автомобили на водород. В сегашния си вид тя е скъпоструваща и е една от причините този вид леки коли да не са толкова атрактивни. “General Motors гледа на водорода като на една от възможните алтернативи, която да намали глобалната зависимост от петрола”, коментира Стив Гирски, заместник-председател на GM.

Автомобилите на водород имат по-висока себестойност от колите на ток, но представляват интерес за големите компании в бранша, които имат ресурса и необходимото ноу-хау за разработката им. Предимствата пред електромобилите не са малко. С едно зареждане автомобилите на водород се движат до пет пъти по-дълго и не се зареждат средно осем часа. Honda има опит в сектора. Японската компания е разработила единия от само двата модела автомобили на водород в САЩ – Honda FCX Clarity. Съвместната работа с General Motors се очаква да даде първите си резултати през 2015 г.

Проблемите 

Една от причините автомобилите на водород да не са толкова масови e високата цена на платината, необходима за протичането на химическата реакция в двигателя. Така също липсата на достатъчно водородни станции прави автомобилите на водород неконкурентни на конвенционалните леки коли. GM и Honda ще работят съвместно и в тази насока, като основната им цел ще е разработването на по-евтини компоненти за станциите.

Обменът на ноу-хау не е ново явление в автомобилния бранш. Toyota Motor Corp и BMW AG също разработват технология за по-достъпни автомобили на водород. Съвместната работа на Daimler AG, Ford  и Nissan пък ще е съсредоточена изцяло върху изграждането на по-евтини водородни станции. Значими резултати от обединените усилия обаче се очакват едва към края на десетилетието.

Tagged

Hyundai ще започне масово производство ix35 Fuel Cell Electric Vehicle

2HH0201
На 26 февруари 2012 г. в производстевения си цех в Услан, Hyundai представи първия бял модел автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Компанията е първия производител, който ще започне масово производство на поточна линия на автомобил с нулеви емисий, задвижван с водород, предназначен за бизнес нуждите.

„С модела си с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV), Hyundai води пътя към бъдеще на нулеви нулеви емисии“, каза вице президента на компанията, Еок Джо Ким. „Модела с водородни горивни клетки  ix35 е най- екологичният автомобил в индустрията и доказва, че водородните технологиии с горивни клетки прилагани в ежедневието не са химера.

Автомобилът с водородни горивни клетки ще бъде един от 17те поръчани за бизнес нужди превозни средства в Копенхаген, Дания и Сконе, Швеция. В рамките на инициативата за изчистване на въглеродните емисии до 2025г., общината на Копенхаген, ще бъде снабдена с петнадесет автомобила с водородни горивни клетки ix35 за нуждите на бизнеса. Два автомобила от същия модел ще бъдат предоставени на Сконе, Швеция.

Копенхаген е пертньор на учредения с подкрепата на ЕС проект „Водороден автомобилен транспорт в Европейскитете градове“ (HyTEC), чиято цел е създаването на две големи центъра за хибридни коли в Лондон и Копенхаген. И двата града са взели политически решения да бъдат от първите приложили водородните технологии и ще работят съвместно в пан- европейското партньорство, за осъществяването на този план.

Хюндай възнамерява до 2015г. да изработи 1 000 автомобила с водородни горивни клетки с цел отдаване под наем на публичния и частния бизнес, основно в Европа. В тези страни, ЕС създаде водородна пътна карта и инициира изграждането на водородни станции.

След 2015 г. с намалени разходи за изработка и разработена инфраструктура от водородни станции, Hyundai ще започне производството на автомобили с водородни горивни клетки за потребителски нужди.

Моделът ix35 с водородни горивни клетки е с производителност подобна на конвенционалния такъв и позволява бързо презареждане. Колата е регистрирала повече от два милиона навъртяни мили в пътни условия в Европа, САЩ и Кореа.

През януари 2013г., автомобилът ix35 спечели престижната награда FuturAuto, на моторното шоу в Брюксел, като първият автомобил на водородни горивни клетки ще бъде показан на авто изложението в Женева настоящата година.

Tagged

Водороден Hyundai ix35

Корейският автомобилостроител Hyundai Motor Company е готов с разработката на поредното поколение автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Возилото е оборудвано със 100-киловатова система с горивни клетки и два резервоара за водород (700МВ/5,6кг).

Водородният автомобил е практичен, колкото познатите бензинови возила, заявяват от корейската компания. Тестовете показват разход на гориво от 3,23л/100км, който гарантира пробег от около 650 километра с едно зареждане (толкова, колкото обикновен бензинов автомобил), а двигателят може да бъде задействан дори при температура -25°С, уточняват те.

Автомобилът е конструиран с 95% корейски части, а пробегът му с едно зареждане е с 55% по-висок, отколкото този на второто поколение автомобил с водородни горивни клетки на Hyundai – Tucson FCEV (370 км).

До момента водородната програма на Hyundai е калкулирала над 2 милиона километра. Тестовете ще продължат поне още няколко години – до 2015, когато трябва да се появи продуктовата версия на Hyundai ix35 FCEV.

Tagged

Първият български водороден автомобил 2011

През 2010 година Техническият университет (ТУ)-София и Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) започнаха компановането на първият български автомобил захранван от водород на база горивни елементи.

Електромобилът конструиран от екип на ТУ беше съоръжен със стек от горивни елементи. Енергията за задвижване на електромобила беше съхранена не в акумулатори, а за пръв път в България под формата на водород. Първите изпитания на автомобила започнаха в началото на 2011 г., а стека от горивни елементи, внос от Китай,  беше стартиран един месец преди международното състезание      SHELL ECO-MARATHON.

През месец май 2011 г. в град Lausitz, Germany се проведе традиционното състезание SHELL ECO-MARATHON в което участваха над 3000 участници от целия свят.

Първият български водороден  автомобил на основата на горивни елементи и пуснат в експлоатация от Техническият университет -София и БГ Н2 Общество се класира на ПРИЗОВОТО ЧЕТВЪРТО МЯСТО, пред хиляди участници от целия свят.

Развитието на проекта на напълно нов и автономен водороден автомобил  продължава и в момента. С новият автомобил, проект 2012 г., Техническият университет – София и БГ Н2 Общество ще участват в нови световни надпревари.

Tagged

Нови перспективи в използването на горивата

На последния 18-ти Световен конгрес по водородни технологии, съпътстван с изложение Република България беше представена от БГ Н2 Общество. Конгресът се проведе през месец май 2010 г. в град Есен, Германия и на него бяха представени последните тенденции и перспективи за използването на горивата в следващите десетилетия.

От представената диаграма ясно се очертава тенденцията, че от 2020/30 година нуждите от енергия ще започне да превишава възможностите за добив на въглеродни горива от природни източници и тогава възобновяемите източници на енергия ще придобият решаващо значение. До 2100 г. възобновяемите източници ще играят основна роля в производството на енергия.

 

Tagged