Водородни технологии

Еврокомисарят Algirdes Semata обяви € 20 данък върху въглерода


Страните  членки на ЕС трудно осъзнаха необходимостта от създаването на  данък върху въглерода. На 13 април Комисарят по данъчната политика на ЕС очерта плановете за проект за нова директива. Проектът за данъка върху въглерода се базира на интензитета на енергията като гориво, а не на обем и ще освободи горивата, произведени от биомаса и електроенергия, които вече са обложени с данъци съгласно режима на ETS.

Преработената директива за енергийно данъчно облагане ще позволи на държавите-членки да направят най-доброто за използване на данъчното облагане и предлага разделянето на минималните данъчни ставки на две части:
• Първата би могло да се основава на емисиите на CO2 на енергийния продукт, и ще бъде определен на € 20 за тон CO2.
• Другите ще се основават на енергийното съдържание, т.е. на реалната енергия, която  даден продукт произвежда  измерена в Гигаджаули (GJ). Минималната данъчна ставка ще бъде определена на € 9.6/GJ за моторни горива, и € 0.15/GJ на гориво за отопление. Това ще важи за всички горива, използвани за транспорт и отопление.

Това предложение ще окаже положително влияние за възобновяемите енергийни източници и насърчаване на потреблението на енергийни източници, излъчващи по-малко CO2. В момента най-замърсяващите енергийни източници, парадоксално, най-малко се облагат с данъци. Напротив, биогоривата са сред най-сериозно натоварените източници на енергия, независимо от ангажимента на ЕС за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в транспорта. Новото предложение ще премахне тези несъответствия. Като социален аспект,  се взима в предвид възможността домакинствата на държавите-членки да бъдат напълно независими от други източници на енергия, която е употребявана в домакинствата.
Дългият преходен период (до 2023) ще даде възможност на отрасъла да се адаптира към новата структура, за пълно привеждане в съответствие на данъчното облагане на енергията.
В  предишни дискусии на Европейската водородна асоциация (ЕВА) с Комисията е обсъждано, че плановете за новият данък за въглерода могат да ускорят въвеждането на водорода. ЕВА ще разгледа и плановете на Комисията за използването на водорода като гориво.

 

Tagged

Европейският съюз (ЕС) забранява конвенционалните превозни средства, работещи в населени места до 2050 г.


На 28 март 2011г.  Европейската комисия представи своята нова Бяла книга “Пътна карта за създаване на Единна Европейска транспортна зона – към конкурентно и ефективно използване на ресурсите на транспортна система” (COM2011/144). Тя прие “пътна карта” от 40 конкретни инициативи за следващите десет години за изграждане на конкурентна транспортна система, която ще повиши мобилността, ще премахне основните проблеми  в ключови области, като  растежа на разхода на гориво и заетостта.

ЕС заяви позицията си:

- до 2030 г. да намали  с 50% броя на конвенционалните превозни средства, работещи в населени места.;

- да намали зависимостта на Европа от вноса на петрол;

- до 2050 г.  да намали въглеродните емисии в транспорта с 60%.
ЕС включи изискването ефективно да бъде организирано взаимодействието на товарният транспорт за дълги и кратки разстояния. В “пътната карта” се посочва, че “това може да бъде изпълнено с ниски емисии на градските автомобили. Използването на електрически, водородни и хибридни технологии не само ще намали емисиите във въздуха, но също така и шума. За тази цел по-голямата част от товарния транспорт в градските райони, ще се организира  през нощта. ”
Комисията също така посочи, че ще проучи възможността за създаването на европейска рамка за подпомагане на плановете за градска мобилност в европейските градове, както и да включи градската мобилност в евентуално партньорство за иновации за създаването на „Интелигентни градове”.

 

Tagged

Технологията на бъдещето започва сега

BMW Hydrogen 7

BMW Hydrogen 7 е първият готов за серийно производство автомобил захранван с водород. Двигателят с вътрешно горене дава добра производителност без почти никакви емисии, което го прави пионер на бъдещата мобилност.
Според официалния сайт на BMW (bmw.com) от прототипа са раздадени 100 броя на известни личности за тестване.

Философията, която лежи зад идеята е, че водородът може да се генерира от вода посредством възобновяеми източници (като енергията на слънцето и вятъра) и той намалява зависимостта от горива и полезни изкопаеми. Резултатът е т.нар. ‘водороден цикъл’: водата се превръща във водород и после става обратно на вода, без всякакви вредни емисии, обещавайки неизчерпаеми ресурси.

Като гориво за автомобил, водородът се използва по два начина: като с помощта на горивни елементи се произвежда електричество за електрическо задвижване или като създадения от BMW двигател с вътрешно горене. Основното преимущество на ДВГ е неговата ‘бивалентност’: може да бъде захранван с водород и с бензин. Това го прави приложим в настоящите времена, когато все още няма изградена инфраструктура за водорода. Което дава възможност за плавен преход от изкопаемите горива към регенеративните.
Новите автомобили имат два резервоара – за бензин и за водород, което позволява, когато няма водородна газостанция, автомобилът да работи на бензин.

(по материали на BMW Hydrogen 7BMW CleanEnergy)


Tagged

Мотор върви на вода

Новозенландския изобретател Steve Ryan твърди, че е изобретил метод за директно използване на водата като гориво, за разлика от идеята водата да бъде източник на водород, който от своя страна да се използва като гориво.

Когато питат изобретателя защо такова феноменално откритие не идва от академичните среди, той отговаря, че недостатъчното академично обучение го е освободило от ограниченията на мисленето за това кое е и кое не е възможно. Ако е бил ходил в университет, той би чел учебници, които да му кажат кое е възможно и кое не е и той вероятно би им повярвал. Без това влияние, той изучава самостоятелно и непреднамерено възможностите. Той е опитал неща, които други биха отхвърлили веднага като невъзможни, защото са гиучили, че е невъзможно.

Той работи като изобретател от поне 5 години.

(по материали на peswiki.com)
Tagged