Събития на БГ Н2

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2017

На 11 май 2017 г., в 11 ч., в гр. София, бул. “Климент Охридски” № 8, в ЦВТ на ХТМУ, сграда Б, Зала №39 се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел БГ Н2 ОБЩЕСТВО.

За председател на събранието бе избран проф. дтн Цвети Цветков Изпълнителен директор на Сдружението, а за секретар-протоколист бе избран проф. дхн Асен Гиргинов.

На събранието беше приет отчета за дейността на сдружението за 2016 г., представен от Председателят на БГ Н2 Общество, академик Александър Попов.

Беше приет и финансовия отчет на сдружението за 2016 г. представен от главния счетоводител г-жа Д. Димитрова.

Протокол от заседанието на Общото събрание.

Нови книги 2017 г.

По случай 15-годишнината на БГ Н2 Общество беше отпечатана, от издателството на Дружеството, монографията

„ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА, ХИБРИДНИ СИСТЕМИ И ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

600 стр. (автори Цвети Цветков и Богдан Цветков).

Книгата е на разположение в офиса на Обществото: София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), сграда Б, №9, 39 и 41. 

Софийски електрохимични дни 2012

Софийски електрохимични дни 2012

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) беше съорганизатор на Четвъртата национална конференция с международно участиеСофийски  електрохимични дни”, която се проведе от 10 до 13 декември 2012 г. в Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” (ИЕЕС-БАН).

Министърът на Икономиката, енергетиката и туризма г-н Делян Добрев откри юбилейната изложба „Пет десетилетия върхови постижения („Five Decades of Excellence”) по случай 45 години от основаването на Института по електрохимия и енергийни системи и 90 години от рождението на Академик Евгени Будевски.

На официалното откриване присъстваха акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН, акад. Александър Попов – Председател на УС на БГ Н2 Общество и на Научния съвет на ИЕЕС-БАН, проф. д-р Любен Тотев – Ректор на Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски”, проф. дхн Дария Владикова – Директор на  ИЕЕС-БАН, проф. дхн Весела Цакова – Директор на Института по физикохимия – БАН, проф. дхн Здравко Стойнов – Председател на Българското електрохимично дружество и на Бизнес съвета на БГ Н2 Общество, д-р Константин Тренчев – Президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа”, проф. д-р Франо Барбир – Президент на Хърватската водородна асоциация, проф. д-р Перица Паунович – Президент на Македонската водородна асоциация, проф. дтн Цвети Цветков – Изпълнителен директор на БГ Н2 Общество, проф. д-р Александър Димитров – Декан на Химикотехнологичния факултет на Университета в Скопие, Македония и други видни представители на електрохимичната наука.

В конференцията участваха над 80 български и 20 чуждестранни учени, както и фирми, работещи в областта на приложната електрохимия и електрохимична апаратура. В изложбата участва с действащ модел на изобретение в областта на водородните технологии, в съавторство с инж. Борислав Борисов и д-р Константин Тренчев.

Конференцията завърши с коктейл, по време на който бяха връчени плакети и грамоти на учени допринесли за развитието на ИЕЕС-БАН. На тържеството присъства и съпругата на Академик Евгени Будевски – Лили Будевска.

Разгледайте брошурата: [book id='1' /]

Фотогалерия от събитието:

Първият български водороден автомобил 2011

През 2010 година Техническият университет (ТУ)-София и Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) започнаха компановането на първият български автомобил захранван от водород на база горивни елементи.

Електромобилът конструиран от екип на ТУ беше съоръжен със стек от горивни елементи. Енергията за задвижване на електромобила беше съхранена не в акумулатори, а за пръв път в България под формата на водород. Първите изпитания на автомобила започнаха в началото на 2011 г., а стека от горивни елементи, внос от Китай,  беше стартиран един месец преди международното състезание      SHELL ECO-MARATHON.

През месец май 2011 г. в град Lausitz, Germany се проведе традиционното състезание SHELL ECO-MARATHON в което участваха над 3000 участници от целия свят.

Първият български водороден  автомобил на основата на горивни елементи и пуснат в експлоатация от Техническият университет -София и БГ Н2 Общество се класира на ПРИЗОВОТО ЧЕТВЪРТО МЯСТО, пред хиляди участници от целия свят.

Развитието на проекта на напълно нов и автономен водороден автомобил  продължава и в момента. С новият автомобил, проект 2012 г., Техническият университет – София и БГ Н2 Общество ще участват в нови световни надпревари.

Tagged

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2011

На 27.10.2011 г. се проведе Общо събрание (ОС) на БГ Н2 Общество.

На ОС  бяха приети важни промени в устава с цел  синхронизиране с Европейското законодателство.Промените изготвени от адвокат  Стефания Петрова бяха докладвани от проф.  Мартин Божинов -член на УС.

На събранието беше приет отчета за дейността на сдружението за период: октомври 2010 – октомври 2011, представен от Председателят на БГ Н2 Общество, академик Александър Попов. Резюме на отчета

Главният секретар на БГ Н2 Общество проф. Цвети Цветков представи финансовия отчет на сдружението за деветмесечието на 2011, подготвен от Главният счетоводител на дружеството.

 Новият устав, отчетът за дейността и финансовият отчет на БГ Н2 Общество бяха приети с пълно мнозинство от присъстващите членове на ОС.

 На заседанието на Общото събрание присъстваха и следните почетни членове на БГ Н2 Общество:

  • Доц. д-р Кирил Станулов, Ректор на ХТМУ 2003-2007 г.;
  • Доц. д-р Борис Стефанов, Ректор на ХТМУ 2007-2011 г.;
  • Г-н Румен Борисов, Парламентарен секретар на Министерство на отбраната на Р.България 2001-2005 г.

След ОС се проведе заседание на Управителният съвет на сдружението.  На него за  Изпълнителен директор беше избран членът на УС проф. Цвети Цветков. Протокол на УС от 27.10.2011 г.

В тържествена част от заседанието на ОС с диплом за „Почетен член” на БГ Н2 Общество беше  награден  ректорът на  ХТМУ доц. д-р инж. Митко Георгиев.

БГ Н2 Общество член на N.ERGHY Group

На последното Общо събрание на Европейския изследователски консорциум по водородни технологии, проведено на 18 май 2011 г. в Берлин, Германия, БГ Н2 Общество беше прието за редовен член на N.ERGHY Group. Това членство ще увеличи значително възможностите на научните центрове в България, работещи в областта на водородните технологии и членове на БГ Н2 Общество, за успешното им участие в програмите на Европейския съюз по 7-ма Рамкова програма на ЕС, в раздела Горивни елементи и водород.

N.ERGHY Group е изследователския консорциум на Съвместната индустриално-частна инициатива в рамките на 7-ма рамкова програма на ЕС, който се занимава с формулирането на програмите за финансиране на проекти в областта на водородните технологии. Друг елемент от тази инициатива е Европейския индустриален консорциум по водородни технологии NEW-IG, който отговаря за финансирането на проектите.

Семинар на Европейския парламент

Българско водородно общество взе участие в семинара на Европейския парламент “Водородът: горивото на бъдещата европейска енергетика и мобилност”.

На семинара беше представена пред членовете на Парламента дейността на БГ Н2 Общество, както и научната дейност в Р. България в областта на водородните технологии. На семинара имаше също презентации на Еврокомисари, директора на JTI инициятивата по горивни елементи и водород и други организации свързани с водородните технологии като NOW, HyRaMP, EHA и др.

Още от сайта на EHA »

Седмица на водорода в България

От 05 до 10 февруари 2011 година се проведе „Седмица на водорода в България”.

Това беше първото мероприятие в Република България в обявената от ЮНЕСКО Международна година на химията 2011. Събитието бе под егидата на Премиера на Република България г-н Бойко Борисов и Европейската водородна асоциация. Официален гост на мероприятието беше Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе.

Председател на Организационния комитет беше Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на Република България г-н Трайчо Трайков, а секретар  проф. дтн Цвети Цветков Изпълнителен директор на БГ Н2 Общество.

В последните десетилетия парниковият ефект и замърсяването на атмосферата се оказаха реални проблеми пред развитието на човешката цивилизация. Това стимулира научните търсения към алтернативни екологични горива и източници на енергия. От 2003 г. водородните технологии са включени в рамковите програми на Европейския съюз (ЕС) и от октомври 2008 г. тези технологии бяха обявени за „водеща стратегическа енергийна технология на бъдещето” с финансиране за следващите шест години от над 6 милиарда евро.

Създаването на Балкански център „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” е следващата стъпка за развитие на водородните технологии. Предвижда се дейността му да се организира в България, а София да бъде основен координатор за разпространението на водородните технологии в югоизточна Европа. Финансирането на проекта ще се осъществява чрез програми на Европейската комисия. Целта е София да бъде член на Европейската програма HyRaMP (www.hy-ramp.eu) и в столицата да се изгради първата експериментална водородна газостанция.

 

Програмата на „ Седмицата на водорода в България”: 

На 05 и 06.02.2011 г. се проведоха кръгли маси на тема “Водорода-водеща стратегическа енергийна технология на бъдещето”.

На 07  февруари 2011г. от 10 часа в Зала „Ас. Златаров” на ХТМУ ще се състои Официалното откриване на „Седмицата на водорода в България” от Министър г-н Трайчо Трайков, Ректора на ХТМУ доц. д-р Борис Стефанов и Председателя на УС на Българското водородно Общество  акад. Александър Попов. Лекция на тема „Водородните технологии в България” ще представи на английски език секретаря на Научния съвет на  Българското водородно общество д-р Богдан Цветков. Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе ще изнесе академична лекция на английски език на тема „Водородната икономика на Европа”. От 14,30 часа в  Заседателна зала ХТМУ ще има дискусия на тема „Текущи и бъдещи европейски проекти в областта на водородната енергетика” ръководена от проф. дхн Мартин Божинов, Директор направление “Енергетика” на БГ Н2 Общество. Ще се обсъждат текущи и бъдещи  български проекти в областта на водородните технологии и приоритетите на GTI инициативата към 7-ма рамкова програма.

На 08  февруари 2011 от 11, 00 часа Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе ще посети  кмета на София г-жа Йорданка  Фандъкова и ще бъде разгледан проекта “Зелена София” включващ въвеждането на водорода като гориво за градския транспорт на столицата.. В 12, 00 часа д-р Лукезе ще се срещне с директора на  Института по електрохимия и енергийни системи на БАН, проф. дхн. Здравко Стойнов. Те ще дискутират въпросите относно текущите и бъдещите европейски проекти в областта на водородната енергетика.

На 09  февруари 2011 г. от 10 часа д-р  Лукезе ще бъде на посещение при Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Цачева, ще бъдат разгледани бъдещите законодателни инициативи на  България в областта на водородните технологии.


Tagged