Събития на БГ Н2

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2011

На 27.10.2011 г. се проведе Общо събрание (ОС) на БГ Н2 Общество.

На ОС  бяха приети важни промени в устава с цел  синхронизиране с Европейското законодателство.Промените изготвени от адвокат  Стефания Петрова бяха докладвани от проф.  Мартин Божинов -член на УС.

На събранието беше приет отчета за дейността на сдружението за период: октомври 2010 – октомври 2011, представен от Председателят на БГ Н2 Общество, академик Александър Попов. Резюме на отчета

Главният секретар на БГ Н2 Общество проф. Цвети Цветков представи финансовия отчет на сдружението за деветмесечието на 2011, подготвен от Главният счетоводител на дружеството.

 Новият устав, отчетът за дейността и финансовият отчет на БГ Н2 Общество бяха приети с пълно мнозинство от присъстващите членове на ОС.

 На заседанието на Общото събрание присъстваха и следните почетни членове на БГ Н2 Общество:

  • Доц. д-р Кирил Станулов, Ректор на ХТМУ 2003-2007 г.;
  • Доц. д-р Борис Стефанов, Ректор на ХТМУ 2007-2011 г.;
  • Г-н Румен Борисов, Парламентарен секретар на Министерство на отбраната на Р.България 2001-2005 г.

След ОС се проведе заседание на Управителният съвет на сдружението.  На него за  Изпълнителен директор беше избран членът на УС проф. Цвети Цветков. Протокол на УС от 27.10.2011 г.

В тържествена част от заседанието на ОС с диплом за „Почетен член” на БГ Н2 Общество беше  награден  ректорът на  ХТМУ доц. д-р инж. Митко Георгиев.

БГ Н2 Общество член на N.ERGHY Group

На последното Общо събрание на Европейския изследователски консорциум по водородни технологии, проведено на 18 май 2011 г. в Берлин, Германия, БГ Н2 Общество беше прието за редовен член на N.ERGHY Group. Това членство ще увеличи значително възможностите на научните центрове в България, работещи в областта на водородните технологии и членове на БГ Н2 Общество, за успешното им участие в програмите на Европейския съюз по 7-ма Рамкова програма на ЕС, в раздела Горивни елементи и водород.

N.ERGHY Group е изследователския консорциум на Съвместната индустриално-частна инициатива в рамките на 7-ма рамкова програма на ЕС, който се занимава с формулирането на програмите за финансиране на проекти в областта на водородните технологии. Друг елемент от тази инициатива е Европейския индустриален консорциум по водородни технологии NEW-IG, който отговаря за финансирането на проектите.

Семинар на Европейския парламент

Българско водородно общество взе участие в семинара на Европейския парламент “Водородът: горивото на бъдещата европейска енергетика и мобилност”.

На семинара беше представена пред членовете на Парламента дейността на БГ Н2 Общество, както и научната дейност в Р. България в областта на водородните технологии. На семинара имаше също презентации на Еврокомисари, директора на JTI инициятивата по горивни елементи и водород и други организации свързани с водородните технологии като NOW, HyRaMP, EHA и др.

Още от сайта на EHA »

Седмица на водорода в България

От 05 до 10 февруари 2011 година се проведе „Седмица на водорода в България”.

Това беше първото мероприятие в Република България в обявената от ЮНЕСКО Международна година на химията 2011. Събитието бе под егидата на Премиера на Република България г-н Бойко Борисов и Европейската водородна асоциация. Официален гост на мероприятието беше Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе.

Председател на Организационния комитет беше Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на Република България г-н Трайчо Трайков, а секретар  проф. дтн Цвети Цветков Изпълнителен директор на БГ Н2 Общество.

В последните десетилетия парниковият ефект и замърсяването на атмосферата се оказаха реални проблеми пред развитието на човешката цивилизация. Това стимулира научните търсения към алтернативни екологични горива и източници на енергия. От 2003 г. водородните технологии са включени в рамковите програми на Европейския съюз (ЕС) и от октомври 2008 г. тези технологии бяха обявени за „водеща стратегическа енергийна технология на бъдещето” с финансиране за следващите шест години от над 6 милиарда евро.

Създаването на Балкански център „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” е следващата стъпка за развитие на водородните технологии. Предвижда се дейността му да се организира в България, а София да бъде основен координатор за разпространението на водородните технологии в югоизточна Европа. Финансирането на проекта ще се осъществява чрез програми на Европейската комисия. Целта е София да бъде член на Европейската програма HyRaMP (www.hy-ramp.eu) и в столицата да се изгради първата експериментална водородна газостанция.

 

Програмата на „ Седмицата на водорода в България”: 

На 05 и 06.02.2011 г. се проведоха кръгли маси на тема “Водорода-водеща стратегическа енергийна технология на бъдещето”.

На 07  февруари 2011г. от 10 часа в Зала „Ас. Златаров” на ХТМУ ще се състои Официалното откриване на „Седмицата на водорода в България” от Министър г-н Трайчо Трайков, Ректора на ХТМУ доц. д-р Борис Стефанов и Председателя на УС на Българското водородно Общество  акад. Александър Попов. Лекция на тема „Водородните технологии в България” ще представи на английски език секретаря на Научния съвет на  Българското водородно общество д-р Богдан Цветков. Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе ще изнесе академична лекция на английски език на тема „Водородната икономика на Европа”. От 14,30 часа в  Заседателна зала ХТМУ ще има дискусия на тема „Текущи и бъдещи европейски проекти в областта на водородната енергетика” ръководена от проф. дхн Мартин Божинов, Директор направление “Енергетика” на БГ Н2 Общество. Ще се обсъждат текущи и бъдещи  български проекти в областта на водородните технологии и приоритетите на GTI инициативата към 7-ма рамкова програма.

На 08  февруари 2011 от 11, 00 часа Президентът  на „Европейския изследователски консорциум по водородна енергетика”  д-р Паул  Лукезе ще посети  кмета на София г-жа Йорданка  Фандъкова и ще бъде разгледан проекта “Зелена София” включващ въвеждането на водорода като гориво за градския транспорт на столицата.. В 12, 00 часа д-р Лукезе ще се срещне с директора на  Института по електрохимия и енергийни системи на БАН, проф. дхн. Здравко Стойнов. Те ще дискутират въпросите относно текущите и бъдещите европейски проекти в областта на водородната енергетика.

На 09  февруари 2011 г. от 10 часа д-р  Лукезе ще бъде на посещение при Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Цачева, ще бъдат разгледани бъдещите законодателни инициативи на  България в областта на водородните технологии.


Tagged