Образование

Въведение в авангардните водородни технологии

Курс за обучение на преподавателите по Химия и околна среда от природоматематическите гимназии в България.

Курсът се проведе в периода 10.2004 до 03.2005 г. под патронажа и с финансовата подкрепа на Министъра на околната среда и водите г-жа Долорес Арсенова. Лектори в курса бяха академик Ал. Попов, проф. Г. Високов, проф. А. Гиргинов, проф. М. Кръстева, проф. Ц. Цветков, доц. И. Каназирски и др.

Първият етап от курса, включваше лекции, втория етап – дистанционно обучение в рамките на шест месеца и третия – показни уроци, изнесени от  участващи в курса учители.

Етикети: . Постоянна връзка