Образование

“Електрохимични, водородни и нанотенологии”, част 1

Курс в “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД: 16.02.2009 г. – 06.03.2009 г.

Лектори от БГ Н2 Общество: проф. дхн Мартин Божинов, проф. дтн Георги Високов, проф. дхн Асен Гиргинов и проф. дтн Цвети Цветков, които изнесоха лекции (60 часа) в областта на върховите електрохинични, водородни и нанотехнологии пред инженери и специалисти от атомната централа.

На 06 Март 2009 г. дипломите на всички участници в курса (24 дипломи) бяха връчени от Директор “Безопастност и качество” на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД инж. Митко Янков и Изпълнителният директор на БГ Н2 Общество проф. дтн Цвети Цветков.

Ръководството и водещите специалисти от “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД дадоха предложение бъдещото обучение на техните кадри, включително и новите кадри за “АЕЦ – Белене” ЕАД да бъде провеждано по специализирани магистърски програми в ХТМУ:

  • Химични технологии в ядрената енергетика;
  • Водородни технологии.
Етикети: , . Постоянна връзка