Водородни технологии

Мотор върви на вода

Новозенландския изобретател Steve Ryan твърди, че е изобретил метод за директно използване на водата като гориво, за разлика от идеята водата да бъде източник на водород, който от своя страна да се използва като гориво.

Когато питат изобретателя защо такова феноменално откритие не идва от академичните среди, той отговаря, че недостатъчното академично обучение го е освободило от ограниченията на мисленето за това кое е и кое не е възможно. Ако е бил ходил в университет, той би чел учебници, които да му кажат кое е възможно и кое не е и той вероятно би им повярвал. Без това влияние, той изучава самостоятелно и непреднамерено възможностите. Той е опитал неща, които други биха отхвърлили веднага като невъзможни, защото са гиучили, че е невъзможно.

Той работи като изобретател от поне 5 години.

(по материали на peswiki.com)
Етикети: . Постоянна връзка