Проекти

Национален фонд “Научни изследвания”

“Импулсната електролиза като високоефективен метод за генериране на водородни газови смеси”

Проектът е фокусиран върху изследването на импулсна електролиза като метод за високоефективно разлагане на вода на водород и кислород, където се предполага протичането на нефарадееви процеси, които водят до ефективност по ток над 100%. Другата основна цел, с научно-приложен характер, е да се оценят горивните свойства на получаваната водородна газова смес (ВГС) като висококалорична добавка на конвенционалните горива. По предварителни данни, добавката на ВГС до 30%, води до 20% понижаване на разхода на гориво и до 70% намаляване на вредните емисии.

Координатор на проекта е Центърът по водородни технологии на ХМТУ и партньори БГ Н2 Общество и Минно-геоложки университет.

Етикети: . Постоянна връзка

1 Response to Национален фонд “Научни изследвания”

  1. Pingback: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2011 г. | Българско водородно общество

Comments are closed.