Проекти

Национална програма за научни изследвания

“Водородни технологии – водородна икономика”

Въз основа на Рамков договор за стратегическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с БГ Н2 Общество  беше подготвена Национална програма за научни изследвания „Водородни технологии-водородна икономика”.

В Националната програма участват следните научни организации: Химико-Tехнологичен и Металургичен Университет-Център по водородни технологии, Българска Академия на Науките-Институт по Електрохимия и Енергийни Системи, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”- Химически факултет и Минно геоложки университет “Св. Иван Рилски”.

Пълен текст
Етикети: . Постоянна връзка

1 Response to Национална програма за научни изследвания

  1. Pingback: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2011 г. | Българско водородно общество

Comments are closed.