Новини

Семинар на Европейския парламент

Българско водородно общество взе участие в семинара на Европейския парламент “Водородът: горивото на бъдещата европейска енергетика и мобилност”.

На семинара беше представена пред членовете на Парламента дейността на БГ Н2 Общество, както и научната дейност в Р. България в областта на водородните технологии. На семинара имаше също презентации на Еврокомисари, директора на JTI инициятивата по горивни елементи и водород и други организации свързани с водородните технологии като NOW, HyRaMP, EHA и др.

Още от сайта на EHA »
Постоянна връзка