Проекти

Проект по VI Рамкова програма.Проектът е внедрен в “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД.

“ANTIOXI – A deterministic model for corrosion and activity incorporation in nuclear power plants”

Изпълнители на проекта бяха Технически изследователски център на Финландия (VTT), фирмата ALARA Engineering – Швеция и от Република България  БГ Н2 Общество. VTT и БГ Н2 Общество имат дългогодишни научни  интереси в моделирането на поведението на оксидни филми върху метали и сплави в различни условия, а ALARA има дългогодишен опит в наблюденията на атомни реактори и измерване на радиоактивността.

Основната цел на проекта ANTIOXI беше да създаде детерминизтичен модел за предвиждане на корозията на материалите в първи охлаждащ контур на ядрени реактори. Този модел  помага значително количествено да се оцени състоянието на материалите в действащи и бъдещи ядрени реактори в Европа.

Проектът е внедрен успешно в „АЕЦ – Козлодуй” ЕАД.

Сайт на проекта
Етикети: , , . Постоянна връзка