Проекти

VII Рамкова програма: PERFORM 60

“Prediction of the Effects of Radiation FOr reactor pressure vessel and in-core Materials using multi-scale modelling – 60 years forseen plant lifetime”

БГ Н2 Общество изпълнява от страна на Република България основните Европейски проекти по ядрена безопасност финансирани по програмата EURATOM с ползвател „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД. През 2010 г. БГ Н2 Общество изпълнява проект по 7-ма Рамкова Програма на ЕК FI7-232612 “Prediction of the Effects of Radiation For reactor pressure vessel and in-core Materials using multi-scale modelling – 60 years foreseen plant lifetime (PERFORM60)” с координатор Electricité de France SA. В проекта участват още 15 водещи университети, фирми и научни центрове от Франция, Белгия, Германия, Великобритания, Финландия, Чехия и Испания. През м. 11.2010 г. от Европейската комисия беше приет отчета за първата година на проекта.

В проекта, Р. България се представя от БГ Н2 Общество, а резултатите ще се ползват от “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД. Координатор на проекта от България е Директор направление “Енергетика” на БГ Н2 Общество проф. дхн Мартин Божинов.

Етикети: , , . Постоянна връзка

2 Responses to VII Рамкова програма: PERFORM 60

  1. Pingback: Report 2011 | Bulgarian Hydrogen Society

  2. Pingback: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2011 г. | Българско водородно общество

Comments are closed.