Събития на БГ Н2

БГ Н2 Общество член на N.ERGHY Group

На последното Общо събрание на Европейския изследователски консорциум по водородни технологии, проведено на 18 май 2011 г. в Берлин, Германия, БГ Н2 Общество беше прието за редовен член на N.ERGHY Group. Това членство ще увеличи значително възможностите на научните центрове в България, работещи в областта на водородните технологии и членове на БГ Н2 Общество, за успешното им участие в програмите на Европейския съюз по 7-ма Рамкова програма на ЕС, в раздела Горивни елементи и водород.

N.ERGHY Group е изследователския консорциум на Съвместната индустриално-частна инициатива в рамките на 7-ма рамкова програма на ЕС, който се занимава с формулирането на програмите за финансиране на проекти в областта на водородните технологии. Друг елемент от тази инициатива е Европейския индустриален консорциум по водородни технологии NEW-IG, който отговаря за финансирането на проектите.

Постоянна връзка