Водородни технологии

Когенерационни системи за отопление и електрификация

На Световния конгрес по водородни технологии в Есен, Германия 2010, бяха представени първите системи за едновременно получаване на топлина и електричество с висока ефективност.

Когенерационните системи за отопление и производство на електричество (Combined Heat and Power systems – CHP) представляват системи за превръщане на природния газ във водород, при което отделящата се топлина се използва за отопление. След това полученият водород се превръща в електричество посредством горивни елементи.

Ефективността на тези системи надхвърля 96%, което значително оправдава вложените средства.

 

Етикети: . Постоянна връзка

Вашият коментар