Водородни технологии

Нови перспективи в използването на горивата

На последния 18-ти Световен конгрес по водородни технологии, съпътстван с изложение Република България беше представена от БГ Н2 Общество. Конгресът се проведе през месец май 2010 г. в град Есен, Германия и на него бяха представени последните тенденции и перспективи за използването на горивата в следващите десетилетия.

От представената диаграма ясно се очертава тенденцията, че от 2020/30 година нуждите от енергия ще започне да превишава възможностите за добив на въглеродни горива от природни източници и тогава възобновяемите източници на енергия ще придобият решаващо значение. До 2100 г. възобновяемите източници ще играят основна роля в производството на енергия.

 

Етикети: . Постоянна връзка