Проекти

VII Рамкова програма: HYDROHOUSE

За участие в 7-ма рамкова програма на европейската комисия, раздел FCH-JU през 2010 беше подготвен проекта „Водородна къща”: къщата с нулева емисия във века на водородната икономика.

В борбата срещу глобалното затопляне като единствена стабилна алтернатива се очертава развитието и използването на нови възобновяеми източници на енергия. Генерирането на енергия от новите източници се характеризира със специфичен за източника производствен дневен, сезонен и метеорологичен цикъл. Това е довело до създаването на новото екологично чисто гориво водород. Водородът се очаква да замени употребата на горива на въглеродна база, както при разпределението им, така и при транспорта и съхранението им. Енергийната икономика на бъдещето, т.е., така наречената водородна икономика, е в екологично отношение оптимална, тъй като продуктът на изгарянето на водорода е само вода.

Идеята на проекта е да бъде създадена комбинирана система за когенерация на топлина и електроенергия от възобновяеми източници (Renewable Energy Combined Heat & Power system – RE-CHP) като нова, иновативна концепция като алтернатива на нововъзнокващите когенерационни системи на топлина и енергия (Combined Heat & Power System – CHP), нещо като следваща крачка за тези системи, които вече достигат пазаря.

Крайният продукт има за цел да покаже работеща система, състояща се от един единствен модул, който е лесно да бъде транспортиран, инсталиран и поддържан, както и икономическа ефективност в обозримо бъдеще. Системата ще бъде захранвана от възобновяеми източници. С други думи, RE-CHP ще дава възможност на един крайградски дом пълна енергийна и топлинна независимост от мрежата, както и напълно безвредна за Природата.

RE-CHP има за цел също да замести съществуващата локална парна инсталация на къщата, като в някои случаи може да бъде комбинирана и с инверторна система.

Етикети: , , . Постоянна връзка

1 Response to VII Рамкова програма: HYDROHOUSE

  1. Pingback: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2011 г. | Българско водородно общество

Comments are closed.