Събития на БГ Н2

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2011

На 27.10.2011 г. се проведе Общо събрание (ОС) на БГ Н2 Общество.

На ОС  бяха приети важни промени в устава с цел  синхронизиране с Европейското законодателство.Промените изготвени от адвокат  Стефания Петрова бяха докладвани от проф.  Мартин Божинов -член на УС.

На събранието беше приет отчета за дейността на сдружението за период: октомври 2010 – октомври 2011, представен от Председателят на БГ Н2 Общество, академик Александър Попов. Резюме на отчета

Главният секретар на БГ Н2 Общество проф. Цвети Цветков представи финансовия отчет на сдружението за деветмесечието на 2011, подготвен от Главният счетоводител на дружеството.

 Новият устав, отчетът за дейността и финансовият отчет на БГ Н2 Общество бяха приети с пълно мнозинство от присъстващите членове на ОС.

 На заседанието на Общото събрание присъстваха и следните почетни членове на БГ Н2 Общество:

  • Доц. д-р Кирил Станулов, Ректор на ХТМУ 2003-2007 г.;
  • Доц. д-р Борис Стефанов, Ректор на ХТМУ 2007-2011 г.;
  • Г-н Румен Борисов, Парламентарен секретар на Министерство на отбраната на Р.България 2001-2005 г.

След ОС се проведе заседание на Управителният съвет на сдружението.  На него за  Изпълнителен директор беше избран членът на УС проф. Цвети Цветков. Протокол на УС от 27.10.2011 г.

В тържествена част от заседанието на ОС с диплом за „Почетен член” на БГ Н2 Общество беше  награден  ректорът на  ХТМУ доц. д-р инж. Митко Георгиев.

Постоянна връзка