Образование

Нови книги 2014 г.

По случай на 10-годишнината на БГ Н2 Общество от издателството на Дружеството беше отпечатана   монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ НА ЙОННИ СТОПИЛКИ” (автор Цвети  Цветков).

Книгата е на разположение в офиса на Обществото: 1756 София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), блок Б, № 9, 39, 41, тел. 02/ 868 2036.

В момента под печат са монографиите „Нанотехнологии и наноматериали за ядрената енергетика” (Ц. Цветков и П. Генчева) и “Технология на горивните елементи” (Б. Цветков и Ц. Цветков) за целите на образователната дейност на ХТМУ и по-специално новите магистратури на Центъра по водородни технологии.

Етикети: . Постоянна връзка

1 Response to Нови книги 2014 г.

  1. Pingback: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2011 г. | Българско водородно общество

Comments are closed.