Събития на БГ Н2

Тържествено честване

site-15 years

Тържествено честване на 15-годишнината от създаването на Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) учредено през 2003 год. от Министерство на отбраната на Република България, Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)и Институт по електрохимия и енергийни системи на БАН.

Място, дата и час на провеждане

На светлия празник „ Св. Лука“ 18 октомври 2018 г. от 17 ч. в Библиотечно-информационния център на ХТМУ, бул. Кл. Охридски №8, София 1756, квартал Дървеница-Студенски град.

Честването е в рамките на мероприятията по случай 65-годишнината на съучредителя ХТМУ. От 18 часа същия ден ще се проведе и официално откриване на Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА“.

Програма:

  1. 17 ч. Откриване: Академик Александър Попов
  2. Приветствие: проф. д-р инж. Митко Георгиев, Ректор на ХТМУ
  3. Приветствие: проф. дхн Евелина Славчева, Директор на Института по електрохимия и енергийни системи и Председател на ОС на БАН
  4. Презентация: 15 години водородни технологии: проф. дтн Цвети Цветков
  5. Награждаване на учредители, почетни членове на БГ Н2 Общество, учени и бизнесмени с голям принос за популяризиране и реализиране на водородните технологии.
  6. 18 ч. Официално откриване на Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА“.
  7. Представяне на последните монографии на издателството на БГ Н2 Общество.
  8. Музикална програма – коктейл.

 

Постоянна връзка