Събития на БГ Н2

15 години от създаването на Българско водородно общество

На светлия празник „Св. Лука“  18 октомври 2018 г. беше чествано

15 години от създаването на националния между-университетски учебно- изследователски център  БГ Н2 Общество, член на Европейската водородна асоциация. 

Тържеството беше проведено в Информационно-библиотечния център на ХТМУ. Мероприятието беше открито от проф. дтн Цвети Цветков –Директор на Института по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“.

Приветствия поднесоха учредителите: Ректорът на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев и Директорът на ИЕЕС-БАН проф. дхн Евелина Славчева, Председател на ОС на БАН.

За дейността на БГ Н2 Общество през годините разказаха проф. дтн Цвети Цветков и проф. дхн Мартин Божинов- Изпълнителен директор „Енергетика и околна среда“.

На тържеството присъстваха доц. д-р Борислав Великов Председател на 39-тото Народно събрание на Р България, д-р Константин Тренчев- Почетен Председател на КТ „Подкрепа“, представители на Министерство на отбраната, водещи професори от институти на БАН, ХТМУ и техническите университети.

В чест на 15- годишнината бяха удостоени с награди учредители, почетни членове на БГ Н2 Общество, учени и бизнесмени с голям принос за популяризиране и реализиране на водородните технологии.

Бяха представени и последните монографии на издателството на БГ Н2 Общество:

  • Седем десетилетия електрохимия, авторска монография “Електрохимия на йонни стопилки”, Цвети Цветков;
  • “Водородни технологии, хибридни системи и горивни елементи”, Цвети Цветков и Богдан Цветков;
  • “Нанотехнологии и наноматериали за енергетиката”, Цвети Цветков и Петя Генчева.

Тържественото честване беше съпроводено с музикална програма и коктейл.

IMG_1770 IMG_1776 IMG_1778 IMG_1781 IMG_1785 IMG_1788 IMG_1789 IMG_1790 IMG_1791 IMG_1800 IMG_1808 IMG_1811 IMG_1815 IMG_1817 IMG_1826 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1831 IMG_1837 IMG_1840 IMG_1842

Постоянна връзка