Водородни технологии

За чист въздух – чиста вода – чиста енергия

В периода 2 – 5 юли 2019 г. в гр. Люцерн, Швейцария се проведе традиционния фарум EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“

В последните години се забелязва сериозен напредък в използването на технологии на база нискотемпературни горивни елементи и електролизери. Представените и обсъжданите теми на EFCF 2019 обхващат много въпроси като: изследване от фундаментален аспект на използванети материали, също кинетиката и масо- и топло-транспортните процеси, протичаща в съответните елементи и внедряването им в реални устройства.

23-ият пореден Форум EFCF продължава традицията като международно признато събитие за науката и индустрията в областите на Водородните горивни елементи (FC Hydrogen). EFCF бързо се превърна в най-голямото международно събитие и водещо място за срещи в Европа, посветено на Водородните горивни елементи (FC Hydrogen). Той е отлична платформа за учените, инженерите и производителите, които да представят на него своите последни технически постижения, индустриални достижения и изобретения. EFCF дава една сериозна възможност да се  установят нови контакти, позволяващи осъществяването на плодотворен обмен между технологии и бизнес.

Материалите на конференцията EFCF 2019 бяха класифицирани съобразно тяхната конкретна насоченост в следните раздели:

 1. Фундаменти на нискотемпературните горивни елементи

 • Електрокатализ на: кислородната редукция и реакцията на окисление на водорода

 • Мембранни материали за киселинни и алкални горивни елементи

 • Проектиране на мембранни електродни пакети (MEA)

 • Платинови (Pt) и безплатинови електрокатализатори

 • Биполярни електроди и дизайн на потоците

 • Механизми, водещи до деградация на катализатора и на МЕА

 1. Електролиза и водородни генератори

 • Електрокатализатори за реакциите на отделяне на кислород и водород

 • Електролиза в алкални и кисели среди

 • Пречистване и компресия на водорода

 • Редукция на CO2 при горива и химикали

 1. Фотоелектролиза

 • Интегрирана фотоволтаична електролиза

 • Директна и каскадна фотоелектролиза

 • Електродни материали за фотохимично и фотоелектрохимично разлагане на вода

 1. Директни горивни елементи

 • Окисление на метанол и етанол
 • Окисление на глюкоза
 • Микробни и ензимни горивни елементи и електролиза.
 1. Модерна диагностика и моделиране

 • Характеристика на масотранспорта в порести транспортни слоеве
 • Анализ на деградацията на МЕА и оценка на стратегиите за нейното смекчаване
 • Анализ на операциите
 • Моделиране на кинетиката и на транспортните процеси
 1. Приложение и проектиране на горивни елементи, електролизери и системи

 • Проектиране на МЕА и полета на потока за работа с висока плътност на тока
 • Конструкция и експлоатация на стека и неговите компоненти
 • Характеризиране на стека и системата на интеграция
 • Дълготрайност, Експлоатационен Живот и Оценка на Жизнения Цикъл (LCA)
 • Баланс на компонентите на електроцентрали с горивни елементи и електролизери
 • Други пионерни приложения и системи.
 1. Съхранение и обработка на водород

 •  Пречистване и компресия на водорода
 •  Материали и устройства за вътрешно и външно съхранение на водород
 •  Разпределение и зареждане с гориво
 •  Баланс на компонентите за съхранение на водород в електроцентрали с горивни елементи
 1. Пазарна среда и внедряване

 • Основни регионални и фирмени демонстрации и разработки
 • Пазарни приложения.
 • Водородни превозни средства и инфраструктура, интеграция, тестване, приложения и пазари
 • Комбиниране на топлина и енергия
 • Преносими и портативни устройства
 • Модели и сценарии за конкурентни технологии за водородната икономика
 • Водородни Горивни Елементи – оценка, приложимост и образование

На Форума EFCF 2019 имаше представени и множество доклади с устна или постерна презентация на нискотемпературни горивни елементи и електролизери.

На EFCF 2019 имаше и съпътстваща изложба на произведенията на водещи фирми в областта на водородните технологии.

EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“. Във форума от РБългария участваха Главеният изпълнителен директор на Българско водородно общество и Директор на Института по водородни технологии „Св. апостол и евангелист Лука“ проф. дтн инж. Цвети Цветков и главният инженер Живко Янакиев на „ТЕЦ-Варна“ ЕАД.

Следващата традиционна EFCF 2020 ще се проведе отново в Люцерн, Швейцария от 20 до 23 октомври 2020 г.

Постоянна връзка