Новини

ТЪЖНА ВЕСТ

НА 19 АПРИЛ 2020 ВЕЛИКДЕН ПОЧИНА

АКАДЕМИК  АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ПОПОВ

(1942-2020г.)

Акад. дхн Александър Попов беше сучредител през 2003 г. и до кончината си Председател на управителния съвет на Националния  между-университетски изследователски център Българско водородно общество -член на Европейската водородна асоциация.
Професор дхн Александър Попов ръководи редица международни и национални проекти за въвеждането на “Зелената енергия”  в Република България, чрез внедряване на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната система.
Академик Александър Попов беше дългогодишен ръководител на различни нива на Българската академия на науките: Научен секретар по химия, Главен научен секретар и Първи Заместник председател на БАН.
В лицето на проф. дхн Алексадър Попов българската и международната електрохимична наука загубиха един от водещите учени в областта на върховите водородни технологии.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!!!
От Управителния съвет на БГ Н2 Общество
Постоянна връзка