Събития на БГ Н2

Посещение на Еврокомисаря по иновации

IMG-d3a7b9f6f2a60cdce70216356d790af7-VНа 08 ноември 2021 г. на посещение в между-университетския изследователски център Сдружение Българско водородно общество (член на Европейската водородна асоциация ЕНА, www.h2euro.org) и Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” беше:

ГОСПОЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ,   Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

В срещата участваха ръководители и водещи учени от БГ Н2 Общество: проф. дтн Цвети Цветков, проф. дхн Мартин Божинов, проф. д-р Ива Бетова, Ректорът на ХТМУ проф. д-р  Сеня Терзиева, Главния енергетик на „АЕЦ-Козлодуй“ ЕАД инж. Йвайло Джантов и сътрудници на еврокомисаря и института.

Изпълнителният директор на БГ Н2 Общество проф. дтн Цвети Цветков докладва за изпълнението на международни и национални проекти, които изпълнява дружеството, което работи вече близо 20 години по въвеждането на “Зелената енергия” в Република България, чрез ускорено внедряването на върховите за световната наука водородни технологии.

Госпожа Габриел беше запозната с изпълнението на Националната програма „Водородни технологии – водородна икономика”, която ще позволи България да се доближи значително до страните в света, които използват пълноценно водорода за създаването на едно безвъглеродно общество.

Госпожа Габриел разгледа с интерес лабораториите на Института  и се запозна с технологиите които се разработват в момента. Докладвано и беше също, че БГ Н2 ОБЩЕСТВО е ключов партньор с Министерство на отбраната, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии, Българската академия на науките и  Химикотехнологичен и металургичен университет.

На финала госпожа Мария Габриел пожела успех в реализирането на върховите водородни технологии и даде препоръки към БГ Н2 ОБЩЕСТВО  да кандидатства за финансиране  на проекти за реализирането им към FUEL CELLS AND HYDROGEN JOINT UNDERTAKING, Brussels, Belgium.

Постоянна връзка