Водородни технологии

Интервю по БТВ: историята на Илия Вълков – Юл Браун

Разказва проф. дтн инж. Цвети Цветков, Българско водородно общество.

“Ние решихме да направим експеримент в един от нашите водещи заводи в Самоков, които по лиценза на Юл Браун изработиха два оксиводородни генератора”.

“На база на брауновия газ има разработени апарати, най-модерни, приложени в Южна Корея, Япония, които заваряват в различни мащаби – от индустриални до бижутерия, микроелектроника, заварки под вода, апарати за икономия на гориво на автомобилите, изчистване на горивната смес, където излишната енергия се използва за производство на брауновия газ”.

Постоянна връзка