Събития на БГ Н2

Съобщение

Уведомяваме Ви, че промените приети на Общото събрание на Сдружение “БГ Н2 ОБЩЕСТВО”, ЕИК 131124367, проведено на 29.11.2023 г., са вписани в Търговския регистър на 13.12.2023 г.

Постоянна връзка