Водородни технологии

Първа водородна газостанция в България

Българска академия на науките и Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН под ръководството на чл.-кор дн Евелина Славчева откри първата за България и региона водородна зарядна станция

 

С водородната зарядна станция, която е част от инфраструктурата на Полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на ЦК „ХИТМОБИЛ“, се поставя началото на водородната електрическа мобилност в страната.

Водородната зарядна станция, изработена от австрийската фирма EDC-ANLAGENTECHNIK, има възможности за зареждане при двете стандартни налягания за компресиран водород – 350 и 700 бара. Възможностите ѝ за компресиране на водорода са от порядъка на 40-50 кг. на денонощие, което е достатъчно за ежедневно зареждане на 10-15 автомобила или 2 автобуса.

ИЕЕС „Акад. Евгени Будевски“ e от учредителите на БГ Н2 Общество.

Постоянна връзка