Стратегически партньори

През 2003 година Министерство на Отбраната, Химикотехнологичния и металургичен университет, Българска академия на науките учредиха БГ Н2 Общество.

В деня на народните будители 01 ноември 2004 година се подписа Рамков договор за стратегическо сътрудничество между Българското водородно общество с Председател академик Александър Попов и Министерството на отбраната с Министър г-н Николай Свинаров.

От създаването на БГ Н2 Общество през 2003 година, то работи в стратегическо сътрудничество с Централната лаборатория „НАТО- технологии за отбраната” на ХТМУ, с който през 2007 година беше подписан и безсрочен рамков договор.

Лабораторията е създадена през месец март 1989 година и започва своята дейност под името „ЕЛХИМИНЖЕНЕРИНГ” с пръв неин ръководител проф. дтн Никола Лингорски. От 1993 година лабораторията се ръководи от проф. дтн Цвети Цветков.

Изглед от лабораторията

През 2003 година, една година преди приемането на Р. България в НАТО,  лабораторията е открита официално  под името Централната лаборатория „НАТО- технологии за отбраната” от Министъра на отбраната г-н Николай Свинаров и военното и военно- въздушно аташе на САЩ в България полк. Карла Баас.

През 2004 година се подписа безсрочен рамковия договор за стратегическо сътрудничество между Българското водородно общество с Председател академик Александър Попов и Министерството на околната среда и водите с Министър г-жа Долорес Арсенова.

През 2004 година се подписа рамков договор за стратегическо сътрудничество между Българското водородно общество с Председател академик Александър Попов и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси с Министър г-н Милко Ковачев.

АЕЦ

БГ Н2 Общество е стратегически партньор на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД в сферата на ядрената безопасност. Дружеството изпълнява основните проекти по 6-та и 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия, финансирани от програмата EURATOM, в полза на ”АЕЦ-Козлодуй” ЕАД.

ЕКОПРОЕКТ ООД е инженерингова компания специализирана в областта на пречиствателни станции и възобновяеми енергийни източници. През последните години компанията се фокусира върху приложението на Водородните технологии, а през 2010 година се подписа Рамков договор между двете организации за сътрудничество в областта на приложението на оксиводородните технологии.

ВОДА БГ  ЕООД  e  строителна компания, чиято дейност включва изграждане на съоражения за възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични, вятърни и водни електроцентрали), пречиствателни станции, както и монтаж на технологични инсталации, отопление, вентилация, климатизация и газопроводи. През последните години компанията проявява подчертан интерес към приложението на водородните технологии, производството и монтажа на съоръжения свързани с тях.