Дейности

БГ Н2 Общество е национално дружество с основна цел въвеждането на “Зелената енергия” в Република България, чрез внедряването на върховите за световната наука водородни технологии както и адаптирането им в образователната система.

БГ Н2 ОБЩЕСТВО е ключов партньор с Министерство на отбраната, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, съобщенията и информационните технологии, Българската академия на науките и  Химикотехнологичен и металургичен университет.