Управление

Всеки член на УС отговаря за определена Постоянна тематична комисия и има право да бъде основен докладчик по въпроси от своята професионална сфера в Консултативно-координационния съвет (ККС) на Дружеството.

  • проф. дтн Цвети Богданов Цветков, Изпълнителен директор и Директор на Института по водородни технологии;
  • проф. д-р Ива Георгиева Бетова, ИЕЕС, БАН;
  • доц. д-р Петя Василева Генчева, МОтбраната РБ;
  • проф. дхн Асен Ангелов Гиргинов, ХТМУ, София;

Директори на направления:

  • Директор „Енергетика“: проф. дхн Мартин Славчев Божинов – ХТМУ;
  • Директор “Отбрана и сигурност”: доц. д-р Петя Василева Генчева- МО/МГУ, София.