Управление

Всеки член на Управителния съвет отговаря за Постоянна тематична комисия и има право да бъде основен докладчик по въпроси от своята професионална сфера в Консултативно-координациония съвет (ККС) на дружеството.

  • Проф. дтн Цвети Богданов Цветков, Изпълнителен директор на БГ Н2 Общество;
  • Доц. д-р Петя Василева Недялкова, Председател на Управителния съвет, Министерство на отбраната на РБългария;
  • Маг. Икон. Донка Николова Димитрова, Българска академия на науките, ИОХ-ЦФХ;
  • Доц. д-р Димка Иванова Фачикова, ХТМУ, Р-л Инженерна електрохимия и корозия;
  • Проф. дхн Мартин Славчев Божинов, ХТМУ, Директор на Института по водородни технологий “Свети Апостол и Евангелист ЛУКА”.