Първа водородна газостанция в България

Българска академия на науките и Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН под ръководството на чл.-кор дн Евелина Славчева откри първата за България и региона водородна зарядна станция   С водородната зарядна станция, която е част … Continue reading

Съобщение

Уведомяваме Ви, че промените приети на Общото събрание на Сдружение “БГ Н2 ОБЩЕСТВО”, ЕИК 131124367, проведено на 29.11.2023 г., са вписани в Търговския регистър на 13.12.2023 г.

Свикване на общо събрание

ПОКАНА за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,     Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул … Continue reading

20 години БГ Н2 Общество

На 29 март 2023г. в зала „Асен Златаров“ на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) се проведе тържественото честване на 70-годишнината на университета и 20-годишнината на Националния научно-изследователски център Българско водородно общество в София с присъствието Президента на Република България г-н … Continue reading

Посещение на Президента

20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ВОДОРОДНО ОБЩЕСТВО На 29 март 2023 г. под егидата на Президента на България господин Румен Радев ще се чества 20-годишнината от създаването на Националния научно- изследователски център Българско водородно общество. Честването ще се извърши в голямата зала “Асен … Continue reading

Интервю по БТВ: историята на Илия Вълков – Юл Браун

Разказва проф. дтн инж. Цвети Цветков, Българско водородно общество. “Ние решихме да направим експеримент в един от нашите водещи заводи в Самоков, които по лиценза на Юл Браун изработиха два оксиводородни генератора”. “На база на брауновия газ има разработени апарати, най-модерни, … Continue reading

Посещение на Еврокомисаря по иновации

На 08 ноември 2021 г. на посещение в между-университетския изследователски център Сдружение Българско водородно общество (член на Европейската водородна асоциация ЕНА, www.h2euro.org) и Института по водородни технологии „Свети апостол и евангелист ЛУКА” беше: ГОСПОЖА МАРИЯ ГАБРИЕЛ,   Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование … Continue reading

Общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ На 08 юли 2021 г. в София в на адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 Общество“ в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, се проведе заседание на Общото събрание на сдружението. Беше избран Управителен … Continue reading

Свикване на общо събрание

ПОКАНА за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, бул. „Климент … Continue reading

КАПИТАЛ: серия публикации по темата

Представяме ви серия публикации на редакция Капитал по тема Водородни технологии: възникване, същност и перспективи. Първата публикация е озаглавена: “Водородът – новото гориво за икономиката” и може да се препоръча на тези, които се нуждаят от въведение в темата: Да … Continue reading