Общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ На 08 юли 2021 г. в София в на адреса на управление на Сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 Общество“ в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, се проведе заседание на Общото събрание на сдружението. Беше избран Управителен … Continue reading

Свикване на общо събрание

ПОКАНА за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, със седалище и адрес на управление в гр. София 1756, бул. „Климент … Continue reading

КАПИТАЛ: серия публикации по темата

Представяме ви серия публикации на редакция Капитал по тема Водородни технологии: възникване, същност и перспективи. Първата публикация е озаглавена: “Водородът – новото гориво за икономиката” и може да се препоръча на тези, които се нуждаят от въведение в темата: Да … Continue reading

План за възстановяване и устойчивост

Министерски съвет публикува  План за възстановяване и устойчивост на Република България този месец. Планът се явява резултат от задачите, поставени в Плановете на ЕС за Водородните технологии в България до 2030 година, които представихме в предишната публикация. Основната цел на проекта е да способства икономическото и социално … Continue reading

Водородът в настоящето и бъдещето на човечеството

Интервю на проф. Цвети Цветков за Военния телевизионнен канал за мястото на водорода в живота на човечеството, неговата полза за природата, климата и бъдето на зелените технологии, за които активно се говори в САЩ и Европейския съюз. В допълнение предлагаме … Continue reading

Открито писмо

х.№Н2-635/30.09.2020 г. ДО  ГОСПОДИН ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Сдружението Българско водородно общество  (БГ Н2 Общество)  е национално дружество, създадено 2003 г., работещо в обществена полза и с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република … Continue reading

Нови планове на Европейската комисия

Интервю на проф. дтн Цвети Цветков, главен изпълнителен директор на Българско водородно общество и директор на Института по водородни технологии за Бумеранг ТВ, 13.07.2020, относно новите планове на Европейската комисия от 8 юли 2020 г. за енергийна  система на бъдещето и чисти … Continue reading

ТЪЖНА ВЕСТ

НА 19 АПРИЛ 2020 ВЕЛИКДЕН ПОЧИНА АКАДЕМИК  АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ПОПОВ (1942-2020г.) Акад. дхн Александър Попов беше сучредител през 2003 г. и до кончината си Председател на управителния съвет на Националния  между-университетски изследователски център Българско водородно общество -член на Европейската водородна … Continue reading

За чист въздух – чиста вода – чиста енергия

В периода 2 – 5 юли 2019 г. в гр. Люцерн, Швейцария се проведе традиционния фарум EFCF 2019 „Нискотемпературни Горивни Елементи, Електролизери и обработка на водород“ В последните години се забелязва сериозен напредък в използването на технологии на база нискотемпературни … Continue reading

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БГ Н2 ОБЩЕСТВО” С настоящата покана УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение „БГ H2 Общество”, гр. София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от Устава на сдружението свиква ОБЩО … Continue reading