Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) спечели проект за оборудване на научно- приложни лаборатории

БГ Н2 Общество започна изпълнението на проект “Укрепване и развитие на капацитета на Българското водородно общество за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспесяващите технологии”. Проектът е с финансовата … Continue reading

General Motors и Honda ще разработват заедно водородни горивни клетки.

Целта на двете компании е да се намалят технологичните разходи Ново сътрудничество в автомобилния сектор ще започнат General Motors (GM) и Honda Motor Co. Двете компании съвместно ще разработват водородни горивни клетки през следващите седем години. Обменът на ноу-хау ще … Continue reading

Hyundai ще започне масово производство ix35 Fuel Cell Electric Vehicle

На 26 февруари 2012 г. в производстевения си цех в Услан, Hyundai представи първия бял модел автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Компанията е първия производител, който ще започне масово производство на поточна линия … Continue reading

Водороден Hyundai ix35

Корейският автомобилостроител Hyundai Motor Company е готов с разработката на поредното поколение автомобил с водородни горивни клетки – ix35 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Возилото е оборудвано със 100-киловатова система с горивни клетки и два резервоара за водород (700МВ/5,6кг). Водородният … Continue reading

Софийски електрохимични дни 2012

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) беше съорганизатор на Четвъртата национална конференция с международно участие ”Софийски  електрохимични дни”, която се проведе от 10 до 13 декември 2012 г. в Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” (ИЕЕС-БАН). Министърът на Икономиката, … Continue reading

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 г.

Сдружение Българско водородно общество (БГ Н2 Общество) е национално дружество с основна цел въвеждането на „Зелената енергия“ в Република България, чрез ускорено внедряването на върховите за световната наука водородни технологии и адаптирането им в образователната система. БГ Н2 ОБЩЕСТВО е учредено през … Continue reading

Нови книги 2014 г.

По случай 10-годишнината на БГ Н2 Общество беше отпечатана, от издателството на Дружеството, монографията „ЕЛЕКТРОХИМИЯ НА ЙОННИ СТОПИЛКИ” (автор Цвети Цветков). Книгата е на разположение в офиса на Обществото: София, бул.”Климент Охридски” №8, в сградата на Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ), сграда Б, №9, 39 и 41. още » Continue reading

Въведение в авангардните водородни технологии II

Българско водородно общество подготви учебна програма на Специализиран курс за учители по химия и опазване на околната среда от град София „Въведение в авангардните водородни технологии”: ”Водородните технологии в Европа”, академик Александър Попов; „Физикохимични основи на водородната енергетика”, проф. дхн … Continue reading

Първият български водороден автомобил 2011

През 2010 година Техническият университет (ТУ)-София и Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) започнаха компановането на първият български автомобил захранван от водород на база горивни елементи. Електромобилът конструиран от екип на ТУ беше съоръжен със стек от горивни елементи. Енергията … Continue reading

Общо събрание на БГ Н2 Общество за 2011

На 27.10.2011 г. се проведе Общо събрание (ОС) на БГ Н2 Общество. На ОС  бяха приети важни промени в устава с цел  синхронизиране с Европейското законодателство.Промените изготвени от адвокат  Стефания Петрова бяха докладвани от проф.  Мартин Божинов -член на УС. … Continue reading