Tag Archives: БГ H2

Българското водородно общество (БГ Н2 Общество) спечели проект за оборудване на научно- приложни лаборатории

БГ Н2 Общество започна изпълнението на проект “Укрепване и развитие на капацитета на Българското водородно общество за изпълнение на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез оборудване на научно-приложни лаборатории в областта на енергоспесяващите технологии”. Проектът е с финансовата … Continue reading