Tag Archives: национални проекти

Национален фонд “Научни изследвания”

“Импулсната електролиза като високоефективен метод за генериране на водородни газови смеси” Проектът е фокусиран върху изследването на импулсна електролиза като метод за високоефективно разлагане на вода на водород и кислород, където се предполага протичането на нефарадееви процеси, които водят до … Continue reading

Национална програма за научни изследвания

“Водородни технологии – водородна икономика” Въз основа на Рамков договор за стратегическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с БГ Н2 Общество  беше подготвена Национална програма за научни изследвания „Водородни технологии-водородна икономика”. В Националната програма участват следните научни организации: Химико-Tехнологичен … Continue reading