Tag Archives: образование

Водородните технологии в образованието

  На изложението в Есен, Германия, бяха представени продукти предназначени за лабораторни упражнения и демонстрация по водородни технологии за ученици, студенти и млади специалисти на по-големите световни производители като Parma Industries, Heliocenris, Helion.