Tag Archives: стационарни системи

Когенерационни системи за отопление и електрификация

На Световния конгрес по водородни технологии в Есен, Германия 2010, бяха представени първите системи за едновременно получаване на топлина и електричество с висока ефективност. Когенерационните системи за отопление и производство на електричество (Combined Heat and Power systems – CHP) представляват … Continue reading